Hoppa till innehåll

Elektronisk fullmakt underlättar besök i apoteket för annans räkning

Utgivningsdatum 13.6.2019 10.50
Pressmeddelande

I framtiden räcker det med det egna identitetsbeviset för att ta ut någon annans receptmedicin på apoteket, bara man har fått en elektronisk fullmakt från tjänsten Suomi.fi Reformen underlättar situationen särskilt för dem som sköter om barnens och makens ärenden.

Nu kan finländarna använda en elektronisk fullmakt för att utse en annan person att uträtta ärenden för en  på apoteket. Apoteksfullmakten hanteras i webbtjänsten Suomi.fi och med den kan man t.ex. hämta receptbelagd medicin eller förnya ett elektroniskt recept för någon annan. Fullmakten gäller i alla apotek i Finland. 

Den som har fått en elektronisk fullmakt behöver inte patientens dokument med sig till apoteket, såsom FPA-kort eller patientanvisningar.

Den befullmäktigades identitet granskas på apoteket med pass, personkort eller körkort. FPA-kort kan inte användas för att styrka identiteten. Personen med fullmakt ska på apoteket berätta för vem den uträttar ärenden.

På apoteket kan man samtidigt, utgående från Befolkningsregistrets uppgifter, kolla föräldrarnas rättighet att sköta sina barns ärenden.

” Det här hjälper t.ex. när man ska hämta ett sjukt barns mediciner på apoteket, men barnets FPA-kort råkar vara i den andra förälderns plånbok p.g.a. läkarbesök. Nu räcker det att man har med sitt eget identitetsbevis”, berättar Iiro Salonen, projektchef vid Finlands apotekareförbund.

Apoteken utnyttjar som första i Finland elektronisk fullmakt för ärenden i en affär, och detta utvidgas till webbapoteken under detta år.

Den elektroniska fullmakten ersätter inte de nuvarande verksamhetsmodellerna på apoteken, utan den införs som ett nytt parallellt alternativ.

”Suomi.fi-fullmakterna underlättar vardagen när man själv inte klarar av sina ärenden, t.ex. på grund av ålder, utlandsresa eller ett annat hinder. Då kan en förtrodd person enkelt sköta ärendena med en fullmakt. Den som ställer ut fullmakten bestämmer tidsperioden samt vilka ärenden som får uträttas med fullmakt. I Suomi.fi-fullmakter går det lätt annullera en fullmakt som man har gett”, berättar Timo Salovaara från Befolkningsregistercentralens serviceenhet.

Den person som har fullmakt för apoteksärenden har rätt att ta ut receptbelagd medicin, förnya recept, kolla FPA- och receptuppgifter, ogiltigförklara recept och be om ett receptsammandrag för en annans räkning.

Förälder till minderårigt barn behöver ingen elektronisk fullmakt. Det juridiska förmyndarskapet visas i apoteket från Befolkningsregistercentralens uppgifter.

Hur ger jag en fullmakt?

1. Gå till sidan https://suomi.fi/ 

2. Identifiera dej med bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett personkort.

3. Välj ”Fullmakter” i menyn.

4. Följ tjänstens anvisningar. Välj fullmakt från rullmenyn "Apoteksbesök"

Vad handlar Suomi.fi-fullmakter om?

I Suomi.fi-fullmakter kan du ge och be om fullmakter.

Du kan själv bestämma för vilken tid du ger en fullmakt åt någon annan att sköta ärenden. Man kan när som helst annullera en beviljad fullmakt. En person kan även själv be om att någon annan får dennes fullmakt via Suomi.fi-fullmakter.

I Suomi.fi-fullmakter kan du se alla fullmakter du har gett och fått. Du ser också skickade och mottagna fullmakter som du bett om, och som gäller först när de bekräftats.. I tjänsten ser du även de fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som har annullerats före utgången av giltighetstiden.

När du vill uträtta ärenden för någon annans räkning kontrolleras dina rättigheter alltid i Suomi.fi-fullmakter.

Även om det existerar ett förmyndarförhållande meddelar tjänsten Fullmakter att det inte finns någon rätt att uträtta ärenden för en annan om barnet eller den andra förmyndaren har skyddade uppgifter, det finns ett beslut eller avtal om vårdnad (annat än på basis av boende) eller om barnet har omhändertagits. Apotekspersonalen får inte information om tjänsten varför det inte finns någon rätt att uträtta ärenden för andra.

Mer information för medborgare:

Apoteken: Sök närmaste apotek på  http://www.apteekki.fi/  

Befolkningsregistercentralen, https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu/ 

Medborgarrådgivning, http://www.medborgarradgivning.fi/, 0295 000 (öppet må-fre. 8-21, lö. 9-15)

Anvisningar för användningen av Suomi.fi-fullmakter: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter

Upplysningar till medierna:

Befolkningsregistercentralen,Timo Salovaara, tfn 0295 535 303, fornamn.efternamn[at]vrk.fi

Apotekarförbundet,  Iiro Salonen, tfn 041 436 1517, fornamn.efternamn[at]apteekkariliitto.fi

Vad är Suomi.fi-fullmakter?

Suomi.fi-fullmakter är en del av nättjänsten Suomi.fi som sammanställer alla offentliga tjänster.

I Suomi.fi-fullmakter kan medborgarna ge annan person eller ett företag fullmakt att uträtta vissa ärenden för dem. I tjänsten är det också möjligt att be om en fullmakt att få sköta ärenden på en annan persons eller ett annat företags vägnar och att hantera sina egna fullmakter centraliserat. Suomi.fi-fullmakterna är en del av Suomi.fi-tjänsterna, som produceras av Befolkningsregistercentralen.

Suomi.fi-fullmakterna underlättar vardagen när man själv inte klarar av sina ärenden, t.ex. på grund av ålder, utlandsresa eller ett annat hinder. Då kan en förtrodd person enkelt sköta ärendena med en fullmakt. Den som ställer ut fullmakten bestämmer tidsperioden samt vilka ärenden som får uträttas med fullmakt. Suomi.fi-fullmakterna är också lätta att annullera.

Webbtjänsten Suomi.fi gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och ta emot myndighetsmeddelanden i elektroniskt format i stället för på papper per post.

Finlands apotekareförbund

Finlands apotekareförbund (www.apteekkariliitto.fi) är ett förbund som representerar privata apotek. Apotekarförbundet utvecklar etisk och professionell apoteksverksamhet som en del av hälsovården och producerar tjänster som stöder medlemmarnas verksamhet.