Hoppa till innehåll

Kom med och skapa Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019!

Utgivningsdatum 16.10.2017 12.54
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har öppnat Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019 för kommentarer.

En offentlig diskussion om planen ordnas 2.11.2017 kl. 9.30–11.30:

Offentligt presentationstillfälle om roadmap för organisationer som använder eller planerar att börja använda Suomi.fi-tjänster

(Plats: Befolkningsregistercentralen, Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors, Multi-lokal A+B, våning 1)

Man kan också delta i tillfället via Skype. En deltagarlänk skickas till alla som har anmält sig till tillfället.

Anmäl dig senast 30.10

Bekanta dig med utvecklingsplanen: https://esuomi.fi/?mdocs-file=18065&mdocs-url=false

Förklaringar i samband med utvecklingsplanen: https://esuomi.fi/?mdocs-file=18063&mdocs-url=false

Ni kan också kommentera planen via följande webbenkät: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/xxbajq8s2j  

Den preliminära planen för 2018 omfattar bl.a. att:

Följande genomförs i Suomi.fi-nättjänsten:

 • nya guider för företag och medborgare
 • informationstjänst för valfriheten i social- och hälsovårdsreformen samt regionala utsikter i samband med landskapsreformen

Följande tas i bruk i Suomi.fi-identifikationen:

 • stöd för stark autentisering över EU:s landsgränser (eIDAS-nod)
 • förmedlingstjänster för det nationella förtroendenätet

Följande tas i bruk i Suomi.fi-fullmakterna:

 • Bemyndigande av identifierade användare med eIDAS eller annat utländskt identifieringsverktyg
 • gränssnitt, som kan användas för att kontrollera giltighetstiden för en fullmakt mellan två företag
 • möjlighet att skapa fullmakter när man uträttar ärenden vid ett serviceställe
 • funktioner för sammanslagningen av Katso-tjänsten och verktyg för att stöda överföringen av Katso-fullmakter

Följande tas i bruk i Suomi.fi-meddelanden:

 • tjänster för utskick och massutskick
 • förmedling av meddelanden till SMF-företag
 • kalenderpåminnelser

Utvecklingsplanen omfattar också åtgärder för Befolkningsregistercentralens andra tjänster, till exempel Suomi.fi-servicedatalagret (SDL), Suomi.fi-informationsleden och kompatibilitetsverktygen. Även planer för Suomi.fi-betalningar och Suomi.fi-kartor finns med.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, utvecklingschef Eero Konttaniemi, tfn 0295 535 024

fornamn.efternamn(at)vrk.fi