Hoppa till innehåll

Ny handbok stöder dataöverföringen mellan länderna – målet är en smidigare internationell vardag

Utgivningsdatum 9.11.2023 11.03
Pressmeddelande

Handboken som publicerades i dag den 9 november 2023 samlar tips och god praxis för att utveckla dataöverföringen över de nordiska och baltiska ländernas gränser och datasystemens interoperabilitet. Länderna är enligt flera indikatorer redan nu ledande länder inom digitaliseringen och människor rör sig aktivt över landsgränserna bland annat på grund av studier och arbete. Handboken ger nordiska och baltiska tjänstemän vägledning i vad de bör beakta för att de uppgifter som är viktiga för att vardagen ska fungera ska kunna förmedlas mellan länderna mera smidigt.

"Människors vardag underlättas om de centrala uppgifterna förmedlas smidigt mellan myndigheter och andra aktörer även från ett land till ett annat. Detta gäller särskilt människor som bor nära gränsområdet och som uträttar ärenden i två länder eller som flyttar till ett annat land till exempel på grund av arbete eller studier. För närvarande är uppgifterna om studerandes studieprestationer eller patienters hälsouppgifter inte alltid tillgängliga på ett smidigt sätt i ett annat land, vilket kan orsaka svårigheter och till och med farliga situationer i nödsituationer. Det är också viktigt att man kan hitta information om lagstiftningen i ett annat land för att kunna verka som till exempel företagare i landet”, säger projektchef Anne Kari vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Målet är en smidigare vardag mellan länderna

Handboken som nu publicerats samlar tips för personer som arbetar med gränsöverskridande dataöverföring. Den hjälper till att identifiera nätverk, initiativ och finansieringskällor som stöd för arbetet. Den ger också exempel som skulle kunna användas för att utveckla det gränsöverskridande samarbetet. 

Handboken är avsedd att stödja alla nordiska och baltiska tjänstemän som utvecklar processer eller datasystem i sina egna organisationer, mellan organisationer i ett eller flera länder eller främjar digitalisering på nationell eller internationell nivå. 

Smidig dataöverföring förutsätter interoperabla system

”I de nordiska och baltiska länderna har man länge arbetat för att de uppgifter som är viktiga för att leva i ett annat land ska överföras smidigt mellan länderna. Målet är att underlätta människornas rörlighet mellan länderna. Utmaningar orsakas till exempel av att olika länder har olika lagstiftning, datasystem och begrepp", beskriver Mikko Mattinen, direktör för internationella ärenden vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Smidigare dataöverföring förutsätter förändrade tanke- och verksamhetssätt, men även utveckling av datasystem och gemensamma standarder. 

"I all systemutveckling är det bra att beakta gränsöverskridande interoperabilitet. Detta förutsätter samarbete på nationell och internationell nivå. Det innebär att man i planeringsskedet också beaktar grannländernas system, standarder och lösningar. Data överförs smidigt mellan länderna och deras system endast om de nationella myndigheterna, branschens egna yrkespersoner och medborgarna har inkluderats i det internationella utvecklingsarbetet. Endast genom att beakta alla dessa aktörer skapas genuint interoperabla system som underlättar människors vardag", fortsätter Mattinen.

BILD: Nyckelaktörer inom gränsöverskridande datautbyte: internationellt samarbete, nationella myndigheter, proffs och medborgare.

BILD: Nyckelaktörer inom gränsöverskridande datautbyte: internationellt samarbete, nationella myndigheter, proffs och medborgare.

"Trots skillnaderna har de nordiska och baltiska länderna många likheter och i synnerhet en vilja att samarbeta. Som myndigheter är det vår uppgift att bygga upp en interoperabel infrastruktur och gemensamma standarder. Även med denna handbok vill vi stöda vardagen för de människor som bor, uträttar ärenden, arbetar eller studerar i ett annat nordiskt eller baltiskt land", säger projektchef Anne Kari.

Mer information om projektet och handboken

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, projektchef Anne Kari, tfn 0295 535 583, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om rörligheten hos uppgifter om studieprestationer: 
Utbildningsstyrelsen, projektchef Riikka Rissanen, tel. 0295 331 059, fornamn.efternamn[at]oph.fi

Om rörligheten hos hälsouppgifter:
Institutet för hälsa och välfärd, utvecklingschef Minna Sinkkonen, tel. 0295 247032, fornamn.efternamn(at)thl.fi

Om rörligheten hos lagstiftningsuppgifter: 
Justitieministeriet, utvecklingschef Aki Hietanen, tfn 0295 150 510, fornamn.efternamn[at]gov.fi

Vad är det frågan om?

Finland var ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. Åren 2021–2023 har man varit verksam med projektet ”Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering” som anknyter till ordförandeskapet. Målet med projektet har varit att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna i de nordiska och baltiska länderna. 

Projektet består av tre arbetspaket:

  • Studier i ett annat nordiskt eller baltiskt land
  • Anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat nordiskt eller baltiskt land
  • Mångsidig användning av de nordiska och baltiska ländernas rättsdatabaser

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata leder genomförandet av projektet under ordförandeskapsperioden och koordinerar arbetet i projektets arbetsgrupper. Finansministeriet äger projektet och styr dess genomförande. SHM:s, UKM:s och JM:s förvaltningsområden deltar också i genomförandet.