Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas år 2023: automatiserat beslutsfattande och nya digitala tjänster

Utgivningsdatum 8.3.2024 9.37 | Publicerad på svenska 8.3.2024 kl. 9.44
Pressmeddelande

Generaldirektör Janne Viskari berättar hur fjärde året för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata såg ut.

Generaldirektör Janne Viskari
Generaldirektör Janne Viskari

Vilken var den viktigaste reformen 2023?

Förra året trädde en ny reglering i kraft som gäller automatiserat beslutsfattande. Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utnyttjade vi regleringen när det var möjligt. Med stöd av den nya lagen automatiserade vi en del av namnändringsförfarandena. Ett automatiskt beslut ges nu om namnändringar som inte förutsätter myndighetens prövning från fall till fall. Sådana är till exempel att ta tillbaka tidigare efternamn och att ändra förnamn till ett vanligt förnamn som används allmänt. Avsikten är att utvidga det automatiserade beslutsfattandet till allt fler tjänster under detta år.

I fjol fortsatte vi också att digitalisera våra övriga tjänster och ärendehanteringen. I detta utvecklingsarbete prioriterade vi de tjänster som har flest användare, såsom förmyndarverksamhetens tjänster. I takt med att befolkningen åldras har efterfrågan på förmyndarverksamhetens tjänster redan länge ökat betydligt och vi förutspår att den kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Ett centralt sätt att svara på den stora ökningen av efterfrågan är att inleda och behandla fler ärenden elektroniskt i den mån det är möjligt inom ramen för den gällande lagstiftningen. I slutet av förra året publicerade vi intressebevakningens e-tjänst, där man i nuläget kan sköta en del intressebevakningsärenden digitalt och i fortsättningen även i större utsträckning.

Hur väl lyckades Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata betjäna sina kunder?

Våra tjänster var igen mycket driftsäkra i fjol. Enligt våra indikatorer var också våra kunder i allmänhet nöjda med den service de fick.

Handläggningstiderna för våra privatpersoners tjänster var rimliga i alla tjänster, även om det förekommer stora säsongsvariationer i efterfrågan på vissa tjänster. Det sker till exempel många flyttar efter sommaren och årsskiftet. I framtiden är vårt mål att effektivare än i nuläget utjämna variationen i handläggningstider på grund av säsongsvariationen. Detta sker genom interna arrangemang i ämbetsverket, dvs. vi följer aktivt upp handläggningstiderna och överför smidigt personal till att sköta de ärenden som för närvarande har mest efterfrågan.

I fjol blev en stor del av de ukrainare som flytt till Finland från krig berättigade att söka hemkommun i Finland. För detta ändamål införde vi en ny digital tjänst och öppnade en ny telefontjänst och ett separat serviceställe i Helsingfors för ukrainare. Vi rekryterade personal som talar ukrainska till servicerådgivare.

Sedan myndigheten grundades har verksamheten utvidgats årligen, både vad gäller antalet anställda och budgeten. 2023 blir ett toppår i verksamhetsvolymer och vi har börjat förbereda oss på att anpassa funktionerna, vilket fortsätter under de närmaste åren.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsberättelse har publicerats i sin helhet på webbplatsen dvv.fi. Bekanta dig med bokslutet och verksamhetsberättelsen (på finska).

Ytterligare information:

generaldirektör Janne Viskari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected]