Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietoviraston vuosi 2023: automaattista päätöksentekoa ja uusia digipalveluja

Julkaisuajankohta 8.3.2024 9.37
Tiedote

Pääjohtaja Janne Viskari kertoo, miltä näytti Digi- ja väestötietoviraston neljäs vuosi.

Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari

Mikä oli viime vuoden 2023 merkittävin uudistus?

Viime vuonna tuli voimaan uusi automaattista päätöksentekoa koskeva sääntely, jota hyödynsimme DVV:ssä, kun se oli mahdollista. Uuden lain nojalla automatisoimme osan nimenmuutosmenettelyistä, ja automaattisen päätöksen saa nyt nimenmuutoksista, jotka eivät edellytä viranomaisen tapauskohtaista harkintaa. Sellaisia ovat esimerkiksi paluu entiseen sukunimeen ja etunimen muuttaminen yleisesti käytössä olevaan tavanomaiseen etunimeen. Automaattista päätöksentekoa on tarkoitus laajentaa yhä useampiin palveluihin tämän vuoden aikana.

Jatkoimme viime vuonna myös muiden palveluidemme ja asianhallintamme sähköistämistä. Tässä kehittämistyössä painotimme palveluja, joilla on eniten käyttäjiä, kuten holhoustoimen palveluita. Väestön ikääntyessä holhoustoimen palveluiden kysyntä on jo pitkään kasvanut merkittävästi ja sen ennakoimme edelleen kasvavan tulevina vuosina. Keskeisenä keinona vastata suureen kysynnän kasvuun on lisätä asioiden sähköistä vireilletuloa ja sähköistä käsittelyä siinä määrin kuin se on voimassa olevan lainsäädännön puitteissa mahdollista. Viime vuoden loppupuolella julkaisimme Edunvalvonnan asiointipalvelun, jossa voi hoitaa osan edunvalvontaan liittyvistä asioista digitaalisesti ja jatkossa enemmänkin.

Miten hyvin Digi- ja väestötietovirasto onnistui palvelemaan asiakkaitaan?

Palvelumme olivat taas viime vuonna erinomaisen toimintavarmoja. Mittareidemme mukaan myös asiakkaamme olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Henkilöasiakkaidemme palveluiden käsittelyajat olivat kaikissa palveluissa kohtuullisia, joskin joidenkin palveluiden kysynnässä on suurta kausivaihtelua. Esimerkiksi muuttoja tapahtuu paljon kesän ja vuodenvaihteen jälkeen. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on saada kausivaihtelusta johtuvaa käsittelyaikojen vaihtelua tasattua nykyistä tehokkaammin viraston sisäisillä järjestelyillä eli seuraamme aktiivisesti käsittelyaikoja ja siirrämme ketterästi henkilöstöä hoitamaan asioita, joissa sillä hetkellä on eniten kysyntää.

Viime vuonna suuri osa sotaa Suomeen paenneista ukrainalaisista tuli oikeutetuksi hakemaan kotikuntaa Suomesta. Toteutimme tätä varten uuden digitaalisen palvelun ja avasimme ukrainalaisille uuden puhelinpalvelun sekä erillisen palvelupisteen Helsingissä. Palveluneuvojiksi rekrytoimme ukrainankielistä henkilöstöä.

DVV:n toimintaa on vuosittain laajennettu koko viraston olemassaolon ajan niin työntekijämäärän kuin budjetinkin osalta. 2023 jää toimintavolyymeissa huippuvuodeksi ja olemme aloittaneet valmistautumisen toimintojen sopeuttamiseen, joka jatkuu lähivuosien ajan.

Digi- ja väestötietoviraston toimintakertomus on julkaistu kokonaisuudessaan dvv.fi-sivustolla. Tutustu tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Lisätietoa:

pääjohtaja Janne Viskari, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected]