Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata valde Telia Finland Abp som leverantör av förmedlingstjänster för stark autentisering

Utgivningsdatum 31.1.2024 10.30
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata konkurrensutsatte förmedlingen av verktyg för stark autentisering till hela den offentliga förvaltningen. Konkurrensutsättningen genomfördes som ett öppet förfarande mellan de leverantörer av förmedlingstjänster som hör till förtroendenätet. Två leverantörer av förmedlingstjänster lämnade anbud inom utsatt tid. På basis av konkurrensutsättningen valdes Telia Finland Abp till leverantör av förmedlingstjänster för Suomi.fi-identifikation.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata valde på basis av konkurrensutsättningen en enda förmedlingstjänst för Suomi.fi-identifikation som erbjuder alla nuvarande verktyg som är i användning för stark autentisering. Detta var förfarandet också år 2020, då konkurrensutsättning av förmedlingstjänsterna senast ägde rum.

I konkurrensutsättningen var det möjligt att prissätta de olika identifieringsverktygen separat och verktygen betonades utifrån tidigare genomförda fördelningar. Jämförelsepriset beräknades utifrån 180 miljoner identifieringstransaktioner.

Telia Finland Abp valdes till tjänsteleverantör. I praktiken innebär detta att när avtalet träder i kraft går alla identifieringar av tjänster som använder Suomi.fi-identifikation via Telias förmedlingstjänst, oberoende av användarens egen bank eller teleoperatör.

Det nya avtalet träder i kraft senast den 1 april 2024 när Suomi.fi-identifikation har tagits i bruk i Telias förmedlingstjänst. Avtalet är ett och ett halvt år långt och innehåller tre optioner på ett år. I och med det nya avtalet minskar statens kostnader för identifieringstransaktioner.

Vad är Suomi.fi-identifikation?

  • Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst som kan användas för att identifiera en person i olika ärendetjänster.
  • Suomi.fi-identifikation kontrollerar de personuppgifter som fås från identifieringsverktyget i befolkningsdatasystemet. När en person är starkt autentiserad förmedlas de nödvändiga uppgifterna från befolkningsdatasystemet till den digitala tjänst där personen ska identifiera sig.
  • Suomi.fi-identifikation upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som centraliserat sköter kostnaderna för användningen av identifieringsverktygen.
  • Att ansluta sig till och använda tjänsten är avgiftsfritt för organisationer inom den offentliga förvaltningen.
  • Suomi.fi-identifikation används aktivt i cirka 1 400 digitala ärendetjänster.
  • Man identifierar sig i genomsnitt 17 miljoner gånger i månaden i digitala tjänster.

Mer information

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Kontaktuppgifter

Ulla Kankkunen, ledande sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn. 0295 535 144