Hoppa till innehåll

Telefontjänsten för flyttanmälningar upphör den 30.9.2016

Utgivningsdatum 26.9.2016 13.03
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralens flyttanmälningstelefontjänst slutar den 30.9.

Enklast gör du flyttanmälan med hjälp av den elektroniska kommunikationstjänsten på adressen www.flyttanmalan.fi (24 h/dygn). Här krävs nätbankkoder, identitetskort eller Postens användarkod.

Man kan också göra flyttanmälan med en blankett, som fås hos posten eller magistraten. Ytterligare information om flyttanmälan får man från närmaste magistrat.

Tilläggsinformation:

Servicechef Anne Torkkel-Naumanen, fö[email protected], tfn 0295 535 310.