Hoppa till innehåll

Smidigare servicestigar med Suomi.fi-fullmakter:
Hur löste Aava och Pohjola Sjukhus e-tjänsterna för barnfamiljer?

29.10.2019 10.37
Pressmeddelande

Många privata läkarkedjor erbjuder sina kunder möjligheten till att uträtta ärenden på webben och med mobilen. Det är enkelt för en vuxen att identifiera sig för att sköta sina ärenden, men för minderåriga behövs en dubbelkontroll: är pappan Erik Exempel faktiskt vårdnadshavare till lilla Elsa Exempel och har han därmed rätt att sköta Elsas ärenden? Då hälsovårdsföretaget använder Suomi.fi-fullmakter kan vårdnadshavaren kontrolleras i realtid från befolkningsdatasystemet.

Pohjola Sjukhus hälsomästare tillgänglig 16 timmar i dygnet

”Föräldrarna till våra försäkrade kunder uppskattar den digitala tjänsten Hälsomästare”, säger Pohjola Sjukhus servicedirektör Päivi Salo.  Vårdnadshavarna kan via Hälsomästaren få en bedömning av en sjukskötare, och vid behov även av en läkare, ifall det finns skäl att åka till mottagningen eller om åkomman kan behandlas där hemma.

 ”En typisk kund är ett litet barn med ont i örat eller ett misstänkt fästingbett. Vårdnadshavarna har varit mycket nöjda med att få snabba svar och samtidigt även information om ersättning för ett eventuellt besök”, nämner Salo. Detta är möjligt tack vare Suomi.fi-fullmakter som Pohjola Sjukhus har använt sedan januari 2019.

Service via ännu fler kanaler

I maj 2019 integrerades Fullmakter i den digitala tjänsten PikkuTiedot, som administreras av läkarstationen Pikkujätti för barn och unga. ”Pikkujättis kunder är barn och unga, men ärendena sköts av deras vårdnadshavare. Vi hade ett behov att bygga upp en digital tjänst där barnets vårdnadshavare enkelt kan kontrollera bl.a. tidpunkterna för barnets kommande och tidigare läkarbesök, resultat från laboratorie- och avbildningsprover, vacciner som getts vid Pikkujätti samt utfärdade recept. Vi funderade över hur vi kan säkerställa vem som har rätt att se en minderårig persons uppgifter – så vi letade och hittade Suomi.fi-fullmakter", berättar Jonna Nikula, product owner för digitala tjänster.  

I och med att vårdnadshavarna kan uträtta ärenden i tjänsten PikkuTiedot 24 h/dygn minskar antalet kontakter med läkarmottagningarna, så personalen kan fokusera på att betjäna de kunder som finns på plats. ”Vi har fått positiv respons av föräldrarna. Därför kommer Fullmakter i november att utvidgas till tjänsten PikkuTsätti, där vårdnadshavaren till exempel hemifrån kan kontakta en barnläkare i frågor som gäller barnet”, konstaterar Nikula. 

Fullmakter-tjänsten är lätt att ta i bruk

Både Salo vid Pohjola Sjukhus och Nikula vid PikkuJätti menar att det inte var några problem med att ta i bruk Fullmakter. ”Vi fick färdiga gränssnitt som var enkla att testa”, berättar Salo. Nikula nämner även bra dokumentation.

Har dessa två erfarna några tips till organisationer som ännu överväger att ta i bruk Suomi.fi-fullmakter? Päivi Salo påminner om att det lönar sig att tänka på behovet av att använda fullmakter. ”Fundera själva på hur er servicestig fungerar. Vi lade till exempel helt i början märke till att nyfödda saknar registrerade förnamn.”

En stor aktör ger stabilt bakgrundsstöd

Enligt Päivi Salo vid Pohjola Sjukhus motsvarade Suomi.fi-fullmakter exakt det som företaget letade efter.

Jonna Nikula vid Pikkujätti bekräftar kollegans upplevelse: ”Vi funderade över alternativ bland annat med tanke på dataskyddsförordningen, och Fullmakter motsvarade våra krav.” Enligt Nikula är det administrativt enklare att använda befolkningsdatasystemet för att kontrollera e-tjänsträttigheter i stället för att upprätthålla ett eget system, i synnerhet då familjernas situationer kan förändras väldigt snabbt.