Hoppa till innehåll

Förtroende skapar digital säkerhet

Utgivningsdatum 17.10.2018 15.35
Pressmeddelande

Finansministeriets seminarium för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen betonade ledningens ansvar för säkerställandet av organisationens digitala säkerhet. Seminariet som ordnades onsdagen den 17 oktober för den högsta ledningen är en led av EU:s cybersäkerhetsmånad. Utöver detta inbjudningsseminarium ordnades under temamånaden flera utbildningstillställningar, paneldiskussioner och seminarier som sändes på nätet.

Kontrollerade risker hör till digitaliseringen

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna öppnade seminariet och beskrev i sitt öppningsanförande hur avigsidan med digitaliseringsutvecklingen är att vi nu står inför nya slags hot och risker som den högsta ledningen vid varje organisation måste inse och hantera.

”Det är självbedrägeri att övertala sig själv om att vi helt och hållet kan eliminera riskerna med e-tjänster. Det är omöjligt i dagsläget att skapa hundraprocentigt säkra tjänster som garanterat säkert är tillgängliga hela tiden. Riskerna bör identifieras, behandlas och bedömas. Den högsta ledningen har ett alldeles centralt ansvar i frågan eftersom den högsta ledningen svarar för att hela organisationens tjänster fungerar på ett säkert sätt”, sade minister Vehviläinen.

Vehviläinen betonade dessutom betydelsen av övningen för hantering av datasäkerhets- och datasekretesskränkningssituationer (TAISTO18) som ordnas i november. TAISTO-övningen går ut på att simulera en situation med datasäkerhetsintång och agerandet i ett sådant läge. 

”Finland kan inte påverka direkt hur mycket och hur ofta vi råkar ut för datasäkerhetsintrång och -attacker. Vi kan emellertid påverka hur flexibelt vi kan reagera i ett utsatt läge och hur snabbt vi kan återställa normal verksamhet.  Därför uppmanar jag organisationerna inom den offentliga förvaltningen att delta i TAISTO18-övningen”, sade Vehviläinen.

Säkra tjänster med hjälp av utvecklingsprogrammet för digital säkerhet

IKT-direktören, överdirektören Anna-Maija Karjalainen berättade om utvecklingsprogrammet för digital säkerhet som finslipas som bäst.

”Målet med utvecklingsprogrammet är att se till att de offentliga e-tjänsterna fungerar säkert och att de upplevs som pålitliga. Digital säkerhet kan mycket väl beskrivas som förtroende, och uppnåendet och underhållet av det är en väsentlig förutsättning för samtliga aktörer inom den offentliga förvaltningen”, konstaterade Karjalainen.

Utvecklingsprogrammet som sträcker sig till 2021 har tre insatsområden: Det första utvecklingsområdet är ledandet och riskhanteringen. Det andra väsentliga området är kompetensen. Det tredje insatsområdet gäller säkra digitala tjänster som blir möjliga tack vare ny teknik.

Dataombudsmannen Reijo Aarnio lyfte i sitt eget anförande fram ledningens ansvar för uppföljningen av att datasäkerheten förverkligas. Vid seminariet presenterades dessutom en 15-stegs modell med vars hjälp ledningen kan bedöma hur den egna organisationen lyckats förverkliga datasäkerheten.

”Datasäkerheten kan inte outsourcas genom några avtal, ledningen har alltid det yttersta ansvaret”, sammanfattade Aarnio.

Bekanta dig med materialet från e-säkerhetsmånaden

Man har i samband med temamånaden gett ut en e-säkerhetsvideo där man utöver administrativa anvisningar med hjälp av praktiska exempel visar hur personalen kan agera på ett säkrare sätt genom att utnyttja tillgängliga tjänster och verktyg. Se videon » 

Temamånadens utbildningar på vm.fi »

Anmäl din organisation till TAISTO18-övningen sedast den 2 November »

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, fornamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 0295 530216

Aku Hilve, enhetschef, finansministeriet, tfn 0295 530 088, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, Befolkningsregistercentralen, tfn 0295 535 120, fornamn.efternamn(at)vrk.fi