Hoppa till innehåll

I fortsättningen kan man bevisa sin identitet enbart med pass och personkort då man ansöker om stark autentisering

Utgivningsdatum 5.12.2018 9.00
Pressmeddelande

Då man ansöker om stark autentisering kan man från och med början på år 2019 använda enbart pass och personkort, men inte körkort som beviljats av en myndighet i Finland eller i europeiska ekonomiska området.

Då man ansöker om stark autentisering kan man från och med början på år 2019 använda enbart pass och personkort, men inte körkort som beviljats av en myndighet i Finland eller i europeiska ekonomiska området.

Bakgrunden är en ändring i lagstiftningen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (533/2016). Ändringen utgår från att ett körkort inte är ett officiellt identitetsbevis, utan intyg över körrätt.

Stark elektronisk autentisering innebär att identiteten bevisas elektroniskt. På detta sätt kan konsumenter på ett säkert sätt styrka sin identitet i elektroniska tjänster.

Metoder för identifiering som kan användas vid stark elektronisk autentisering:

  • medborgarcertifikat i personkort som beviljats av Befolkningsregistercentralen
  • certifikat som Befolkningsregistercentralen beviljat för social- och hälsovårdens smartkort
  • i organisationskort organisationscertifikat som beviljats av Befolkningsregistercentralen
  • bankernas nätbankskoder
  • teleföretagens mobilcertifikat

Körkort som beviljats efter den 1 oktober 1990 kan användas som identitetsbevis vid ansökan om stark elektronisk autentisering ända fram till den 31 december 2018. Efter detta ska identiteten styrkas med pass eller personkort. I Finland beviljas pass och personkort av polisen och utrikes av Finlands beskickning.

Lagändringen gäller enbart ansökan om stark elektronisk autentisering. Körkort kan också framöver godkännas som intyg över ålder eller identitet i många olika ärendeuträttningssituationer.

Ytterligare uppgifter:

Befolkningsregistercentralen, direktör Timo Salovaara, tfn +358 50 344 3111, fornamn.efternamn[at]vrk.fi