Hoppa till innehåll

Giltighetstiden för servercertifikat utfärdade av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förkortas från och med 1.9.

Utgivningsdatum 28.7.2020 13.08

Nya servercertifikat utfärdade av Myndigheten för digitaliseing och befolkningsdata (MDB) är från och med 1.9 i kraft ett år i taget. Tidigare har servercertifikat varit i kraft i upp till två år.

Ändringen baserar sig på ett ändringsförslag godkänt av CA/Browser Forum. MDB:s servercertifikatproduktion auditeras gentemot CA/Browser Forums Baseline Requirements (BR) -kriterier. 

Ändringen påverkar inte giltighetstiderna för servercertifikat utfärdade innan 1.9.2020. Ändringen gäller inte heller systemsignatur- eller e-postcertifikat utfärdade av MDB.

Tilläggsuppgifter:
[email protected] 
 

Tiedote - Organisaatioasiakkaat