Hoppa till innehåll

Digihumaus-rapporten 2024:  Åldrande och mångfald driver på förvaltningen, men man måste satsa mer på digital infrastruktur än i nuläget 

Utgivningsdatum 11.4.2024 9.29
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har idag publicerat en ny Digihumaus-rapport. I rapporten analyseras förändringar i Finlands befolkning och deras betydelse för den offentliga förvaltningen. Rapporten är en fortsättning på Digihumaus-rapporterna som publicerats under de fyra senaste åren. I rapporten har temat delats in i fyra undertrender: åldrande, invandring, differentiering av områden och mångfald. 

Pärmen av Digihumaus-rapporten 2024 ”Åldrande och den ökande befolkningsmångfalden är ingen börda, utan vi ska i vårt samhälle kritiskt bedöma våra gamla tröga uppfattningar om dessa frågor. Samtidigt kräver vår gemensamma digitala infrastruktur mer utveckling och underhåll än i nuläget. Detta bör beaktas även i de ekonomiska satsningarna”, säger Janne Viskari, generaldirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.   

Åldrandet förändras

Viskari säger att Finlands befolkning åldras och man förutspår att vår demografiska försörjningskvot stiger rejält under de kommande 10–15 åren. 

”Den åldrande befolkningen påverkar vår nationalekonomi och vårt pensionssystem, vilket ska beaktas i utvecklandet av digitala tjänster.” 

Samtidigt är det viktigt att observera att åldrandet i sig förändras. Man går i pension med i genomsnitt bättre funktionsförmåga och mer tryggad utkomst. Åldrandet är inte bara en börda och vårt samhälle måste kritiskt granska sina gamla uppfattningar om åldrandet. 

Den åldrande befolkningen påverkar också utvecklingen i regionerna. Befolkningen i Finland kommer även i framtiden att koncentreras till städer och tätorter. I största delen av landskapen minskar och åldras befolkningen. Kommunernas och välfärdsområdenas utgångspunkter som tjänsteleverantörer differentieras. I framtiden kommer områdena att omfatta alltmer olika användare av offentliga plattformstjänster. Behovet av fungerande och använda gemensamma digitala lösningar framhävs även i fortsättningen, utan att glömma datas interoperabilitet och mobilitet.

Mångfald ökar behovet av kundförståelse

Finländarnas värderingar och attityder förändras och dessutom ökar invandringen heterogeniteten i vårt land. I framtiden kommer kundkretsen inom den offentliga förvaltningen att vara mångsidig och mångformig. 

Enligt rapporten bör den offentliga förvaltningen satsa på undersökt information och kundförståelse när man utvecklar tjänster, eftersom de gamla modellerna för att förstå människors livsstil och processer inte längre fungerar. Det är också viktigt att fundera ut hur olika sätt att uträtta ärenden kan skräddarsys i olika kanaler.

Digital infrastruktur kräver satsningar

När åldrandet och vår mångfaldiga befolkning förändras ställs det nya krav på framtidens offentliga digitala tjänster. Det behövs gemensamma digitala lösningar för olika tjänsteleverantörer för att det ska vara enkelt för olika kunder att uträtta ärenden och effektivt för förvaltningen. 

"Lösningarna fungerar inte utan en fungerande digital infrastruktur, vars betydelse i ett föregångarland för digitalisering som Finland kan jämföras med fysisk infrastruktur som vägar eller elnät. För närvarande har vår digitala infrastruktur redan en ackumulerad reparationsskuld som borde beaktas i de ekonomiska satsningarna. Med kundorienterade tjänster och en säker och fungerande digital infrastruktur kan vi även i fortsättningen trygga tillförlitliga och smidiga offentliga tjänster även i framtiden", säger Viskari.

Läs den nya Digihumaus-rapporten 

Mer information om rapporten

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, specialsakkunnig Eetu Jokela, tfn 0295 535 056, [email protected]
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, specialsakkunnig Joonas Aitonurmi, tfn 0295 535 189, [email protected]

Vad är Digihumaus-rapporten?

Digihumaus-rapporten är en rapport som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar årligen. Den presenterar utvecklingsförslag med vilka man kan svara på de samhälleliga utmaningar som syns i horisonten genom att bättre utnyttja befintliga och nya teknologier samt utveckla förvaltningens verksamhetssätt. Faktaunderlaget för rapporten från 2024 har skapats genom att analysera olika forskningsinstituts rapporter och Statistikcentralens prognoser samt genom att engagera både personalen och intressentgrupperna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i stor utsträckning.