Hoppa till innehåll

Nya mobilappen Serviceställen hjälper till att hitta offentliga serviceställen

Utgivningsdatum 3.12.2018 10.24
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen och Cybercom har tillsammans utvecklat en ny mobilapplikation med förstärkt verklighet som ska underlätta när medborgare uträttar ärenden hos myndigheter. Appen heter ”Serviceställen (beta)”. Det är fråga om en testversion av en tjänst som i framtiden ska bli en del av Suomi.fi-mobilappen.

Appen visualiserar var de offentliga tjänsterna finns och gör det lättare att hitta dem med hjälp av smarttelefonernas möjligheter att använda förstärkt verklighet. Informationen tas från Suomi.fi-servicedatalagret, som innehåller information om de tjänster och servicekanaler som organisationer inom offentlig förvaltning erbjuder. De uppgifter som är sparade i Servicedatalagret utgör också grunden för uppgifterna om tjänster och serviceställen i Suomi.fi-nättjänsten.

Appen visar de offentliga tjänsternas läge på kartan. Dessa är till exempel ämbetsverk, bibliotek, simhallar, parkeringsautomater, idrottsplatser, daghem, skolor, hälsocentraler och andra tjänster som drivs med offentliga medel. När man vänder på mobilen eller surfplattan börjar kameran filma där användaren går och närbelägna serviceställen dyker upp på skärmen", berättar Joonas Kankaanrinne, som är direktör för enheten Utveckling vid Befolkningsregistercentralen.

Appen Serviceställen (beta) finns till en början för Android-enheter. En version för iOS-enheter är under planering.

Andra aktörer kan också utnyttja uppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret

”Appen Serviceställen som utnyttjar uppgifter i Suomi.fi-servicedatalagret är ett bra exempel på hur man med hjälp av Suomi.fi-tjänster, det vill säga i detta fall tjänstebeskrivningar som registrerats i Servicedatalagret, kan skapa nya innovativa tjänster. Jag uppmuntrar alla organisationer att se till att uppgifterna om deras tjänster är uppdaterade, eftersom det i framtiden säkert kommer fler sådana här tjänster som utnyttjar tjänstebeskrivningarna i servicedatalagret och gör det lättare att hitta tjänster”, fortsätter Kankaanrinne.

Även andra aktörer kan bygga upp nya innovativa applikationer av uppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret eftersom uppgifterna är tillgängliga för alla via det öppna gränssnittet.

”Det här är ett lysande exempel på hur flink och modig den offentliga förvaltningen är att testa hur man med hjälp ny teknologi kan utveckla innovativa tjänster. Hela teamet på Cybercom är glada över att finländarna får tillgång till mobilappen Serviceställen innan året är slut", kommenterar Harri Salminen som är affärsverksamhetsdirektör för Cybercoms Connected Solutions.

Du hittar appen Serviceställen (beta) i Google Play med sökorden ”Serviceställen” och ”Suomi.fi” eller på webbadress https://play.google.com/store/apps/details?id=com.suomifi.palvelutietovaranto.


Ytterligare information

Befolkningsregistercentralen, Joonas Kankaanrinne, direktör för enheten Utveckling, tfn 0295 535 233, fornamn.efternamn(at)vrk.fi

Cybercom, Harri Salminen, affärsverksamhetsdirektör Connected Solutions, tfn 050 549 6572, fornamn.efternamn(at)cybercom.com


Vad är Suomi.fi?

Suomi.fi är en nättjänst med alla tjänster och servicekanaler som tillhandahålls inom den offentliga sektorn. Tjänsten är avsedd för medborgare och företag. Med hjälp av tjänsten kan medborgarna med en enda inloggning kontrollera sina uppgifter i olika myndighetsregister och uträtta ärenden i e-tjänster som olika aktörer inom den offentliga förvaltningen tillhandahåller och ta emot myndighetspost i elektronisk form.

Det går till exempel att förflytta sig från Skatteförvaltningens tjänster till FPA:s tjänster utan att behöva logga in på flera ställen. I nättjänsten kan användaren också söka information i livssituationer där man är tvungen att uträtta ärenden med flera olika myndigheter. Sådana situationer är till exempel när ett barn föds, vid skilsmässa, arbetslöshet eller en närståendes död. Tjänsten innehåller också information och anvisningar om företagande.

Suomi.fi-fullmakter, som är en elektronisk tjänst för befullmäktigande och en del av Suomi.fi-nättjänsten, kommer att märkbart underlätta för till exempel äldre personer eller personer som vistas länge utomlands om de vill ge en annan person fullmakt att sköta sina myndighetsärenden. En företagare kan också ge någon annan fullmakt att sköta ärenden åt företaget.

Läs mer på esuomi.fi och Suomi.fi.

 