Hoppa till innehåll

Suomi.fi:s nya guide är ett informationspaket om ekonomi för företagare

Utgivningsdatum 7.11.2022 8.35
Pressmeddelande

En ny guide om ekonomiska svårigheter i företag och förebyggande av dem har publicerats i Suomi.fi. Guiden ger företagarna konkreta anvisningar för bedömning av företagets ekonomiska situation, för att klara av betalningssvårigheter och för kontrollerad nedläggning av företagsverksamheten.

Även ett framgångsrikt företag kan stöta på bakslag som leder till att företagets ekonomiska situation försämras. När företagaren reagerar snabbt har företaget fler möjliga lösningar på situationen. "Det lönar sig att be om hjälp genast vid de första misstankarna eller tecknen på fara", säger Jari Leskinen, utvecklingschef för tjänsten Företagarens ekonomihjälp. "Det är aldrig för sent."

Guide för företagare som vill lyckas bättre

För att företaget ska förbli lönsamt och ge vinst måste den ekonomiska situationen följas upp regelbundet. På så sätt kan företagaren förbereda sig på överraskande situationer och snabbt reagera på tillfälliga betalningssvårigheter. 

Guiden ger företagaren anvisningar om hur man säkerställer lönsamheten och information om var man kan be om hjälp.

Guide för företagare som vill förbättra företagets ekonomi

Om de ekonomiska siffrorna börjar se dåliga ut och det är svårt att betala räkningarna är det dags att börja förbättra den ekonomiska situationen och göra upp en plan för betalning av skulderna. 

Guiden ger företagaren anvisningar om hur man kan börja åtgärda situationen och var man kan be om hjälp.

Guide för företagare som behöver anvisningar för att lägga ner företagsverksamheten

När företagaren kommer på tanken att lägga ner företaget är det bäst att inte göra några förhastade beslut, som att genast lämna in en konkursansökan. 

Guiden ger företagaren tydliga anvisningar om kontrollerad nedläggning av företagsverksamheten samt tips om framtidsplanering.

Ett verktyg för personer som arbetar med företagare

Guiden är också ett verktyg för företags- och skuldrådgivare samt för aktörer som hjälper i olika livssituationer:

  • Det ger en allmän bild av de saker som företagaren ska sköta.

  • Den hjälper till att styra kundföretagen till rätt riksomfattande och regional tjänst.

Läs guiden och ge respons

Läs guiden på adressen suomi.fi/guider/ekonomiska-svarigheter-i-foretag.

Ge också respons på guiden.


Guiden har producerats i samarbete med nätverket Företagarens ekonomihjälp. Kyrkostyrelsen, Konkursombudsmannen, MIELI Tukitalo ry / Yrittäjän kriisikeskus, justitieministeriet, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry, Nyföretagarcentralerna i Finland rf, Företagarna i Finland rf, Finlands Företagsmentorer rf, Garantistiftelsen sr, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf, Ekonomi- och skuldrådgivning, Arbetshälsoinstitutet, Utsökningsverket, Skatteförvaltningen och experterna vid tjänsten Företagarens ekonomihjälp har varit med om att ta fram guiden.

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle