Hoppa till innehåll

Suomi.fi-informationsleden skulle lösa utmaningarna med datasäker informationshantering även för aktörer i den privata sektorn

Utgivningsdatum 20.11.2020 6.14 | Publicerad på svenska 20.11.2020 kl. 8.27
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata påminner om att Suomi.fi-informationsleden skulle vara en lösning på den belastning informationssäkerhet och registerföring innebär för privata aktörer. Via tjänsten förmedlas redan dagligen hundratusentals finländares myndighetsuppgifter mellan olika offentliga organisationer, men Informationsleden kan också tas i bruk av privata organisationer. Det är gratis att använda Informationsleden.

Efter dataintrånget mot Psykoterapicentret Vastaamo har det diskuterats mycket om säker användning och förvaring av registeruppgifter. Suomi.fi-informationsleden skulle erbjuda en lösning på problemet. Informationsleden som öppnades 2015 erbjuder ett standardiserat sätt att kontrollera och överföra information mellan informationssystem och minskar behovet av att själv upprätthålla omfattande egna register. Tjänsten är också tillgänglig för aktörer i den privata sektorn.

I praktiken innebär ibruktagandet av Informationsleden att de organisationer som tillhandahåller och använder tjänster i Informationsleden har verifierats av myndigheten i samband med ibruktagandet. På så sätt kan organisationerna både göra information tillgänglig och få tillgång till information, till exempel patientuppgifter, uppgifter ur fordonsregister eller uppgifter om yrkesrättigheter via en säker och
tillförlitlig dataöverföringskanal.

”Kompatibiliteten mellan it-system och uppdaterad datasäkerhet är en konstant utmaning för organisationerna och ökar därmed kostnaderna för systemen. Ibruktagandet av Informationsleden skulle bringa klarhet i informationshanteringen för många organisationer samt utgöra ett kostnadseffektivt och säkert sätt att kontrollera nödvändiga uppgifter hos myndigheten”, berättar Informationsledens utvecklingschef Atte Pirttilä vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Organisationer som utför lagstadgade uppgifter är skyldiga att använda tjänsten. Statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk, inrättningar och affärsverk samt kommunala myndigheter använder därför Informationsleden för att överföra information. För närvarande används tjänsten av cirka 150 organisationer. Användningen av tjänsten kunde dock utvidgas särskilt inom den privata sektorn.

”På den privata sidan ser man fortfarande den offentliga sektorns service som osmidig och dyr. Men det stämmer inte. Tjänsten har genomförts med den nyaste tekniken, vilket garanterar en tillförlitlig informationsgång i realtid mellan systemen. Användningen av Informationsleden är dessutom gratis för kundorganisationerna. Varje aktör ansvarar endast för sina egna integrations- och underhållskostnader”, fortsätter Pirttilä.

I synnerhet social- och hälsovårdsbranschen och försäkringsbranschen kunde ha nytta av tjänsten eftersom dessa har ett kontinuerligt behov av att kontrollera till exempel klientens patientuppgifter, personuppgifter eller vårdnadsförhållande. Det kan rentav ta flera dagar att uppdatera uppgifter om födelse och dödsfall i olika register, men via Informationsleden uppdateras uppgifterna samtidigt överallt. När datasystemen integreras så att de utnyttjar den standardenliga Informationsleden kan kostnadsbesparingarna på årsnivå vara betydande.

Suomi.fi-informationsleden grundar sig på plattformen X-Road för informationsförmedling som ursprungligen utvecklades i Estland och togs i bruk 2015. Finland och Estland ansvarar tillsammans för utvecklingsarbetet och i Finland ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för plattformens nationella funktionssäkerhet, säkerställandet av utvecklingsarbetets kvalitet samt kundrådgivning.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, utvecklingschef Atte Pirttilä
tfn 0295 535 285, fornamn.efternamn[at]dvv.fi