Hoppa till innehåll

Sibbo och Ranua började utnyttja Servicedatalagrets uppgifter på sina nya webbplatser

Utgivningsdatum 19.11.2020 15.47
Pressmeddelande

Det lönar sig att utnyttja serviceuppgifterna som producerats i Servicedatalagret (SDL) i samband med att man förnyar webbplatser. Sibbo kommun och Ranua kommun har i år förnyat sina webbplatser och utnyttjat SDL-uppgifter.

Det nya innehållet på Ranuas kommuns webbplats publicerades i början av september. Sibbo kommun har publicerat en testversion av sina nya sidor i slutet av september och den egentliga webbplatsen publiceras i november–december. 

Vi intervjuade Päivi Jaakola, webbkommunikationsplanerare i Sibbo kommun, och Riina Puurunen, innehållsproducent på Ranuas kommuns webbplats. De ger sina egna tips om produktionen av SDL-innehåll och vad det är skäl att tänka på när man genomför SDL-integrationen. På sin nya webbplats använder Sibbo publikationssystemet Wordpress, medan Ranua använder publikationssystemet Infoweb. 

Vilka faktorer påverkade beslutet att förnya webbplatsen? Hur bestämde ni er för att genomföra SDL-integrationen i samband med att webbplatsen förnyades?

Sibbo: Behovet att förnya webbplatsen utgick ifrån tillgänglighetsdirektivet. Dessutom var den tekniska plattformen för sipoo.fi föråldrad och vi ville att sidorna skulle vara betydligt mer användarvänliga i fråga om strukturen. Målet var också att serviceuppgifterna i fortsättningen bara behöver underhållas på ett ställe, det vill säga i SDL. 

Ranua: Vi ville att webbplatsen skulle betjäna användarna – sidorna innehöll föråldrad information, innehållet var inte tillgängligt och uppdateringen var problematisk. Utöver tillgängligheten och uppdateringsmöjligheterna var bakgrunden till integrationen naturligtvis också att SDL är lagstadgat.

Vilka SDL-uppgifter använder er organisation på den nya webbplatsen?

Sibbo: På vår webbplats utnyttjar vi SDL-data om tjänster och kanaler i stor utsträckning. Vi strävar efter att textinnehållet mestadels ska komma från SDL.

Ranua: En mycket betydande del av innehållet på vår webbplats kommer från SDL: webbplatsens viktigaste innehåll, det vill säga uppgifterna om tjänster och servicekanaler, kommer från SDL. Vi utnyttjar också serviceklasser för att lyfta fram tjänster med anknytning till samma tema, men denna funktion fungerade inte genast på önskat sätt. På vår webbplats ska vi också ha vissa tjänster som andra organisationer producerar åt Ranua. Sådana tjänster är bland annat vissa av Rovaniemi stads och Rovakaaris tjänster inom miljö- och hälsoskyddet. 

Hurdan process har utnyttjandet av SDL-uppgifterna varit?

Sibbo: Till en början var det svårt att sammanföra SDL-datan med webbplatsens struktur. Så småningom blev SDL:s struktur och tydlighet bekant och planeringen av innehållsstrukturen gick smidigt, på SDL-uppgifternas villkor förstås.

Ranua: Till en början kändes SDL som en stor djungel när informationen måste delas upp på många ställen. I takt med att SDL-arbetet framskridit har man lärt sig att uppskatta hur tydligt SDL är och att man alltid vet var vilken information finns. SDL erbjuder en fantastisk struktur som är lätt att följa. 

På vilket sätt har ni producerat SDL-innehåll på er nya webbplats? 

Sibbo: Nya användare har börjat med att avlägga SDL-körkort och därefter har vi tillsammans sett över kompletteringen av uppgifterna. Vi har hållit enskild handledning för varje enhet och dessutom har SDL-användarna fått mycket handledning på tu man hand. SDL hade tidigare upplevts som ett tvång och dubbelt arbete. Handledningen har påverkat attitydklimatet – många har till slut konstaterat att SDL-arbetet är roligt och underlättar arbetet. Vi har använt textgranskaren i SDL som hjälp i utvecklingen av innehållet och den har varit till stor nytta.

Ranua: Som arbetssätt valde jag workshoppar med 2–5 deltagare per förvaltning. I workshopparna upptäckte man hur människor började inspireras av SDL och började se fördelarna med det. Motivationen ökade i synnerhet när publiceringsplattformen togs i bruk och informationsinnehållet man gjorde syntes direkt på webbplatsen. Jag har tidigare arbetat som redaktör och redaktörens perspektiv var nyttigt i SDL-arbetet. Jag är van vid att företräda medborgarens perspektiv och ställa "dumma frågor". Det var bra att någon representerade webbplatsens användare under workshopparna. Publikationssystemet Infoweb används av endast ett fåtal personer hos oss. De anställda var lättade över att de inte behövde lära sig använda en ny publikationsplattform, utan att största delen upprätthåller bara informationen i SDL. 

Vilka tips skulle ni ge till en organisation som är intresserad av eller planerar att genomföra SDL-integration?

Sibbo: Det lönar sig att reservera gott om tid för planering av SDL-data och innehållsstrukturen samt för planering av sidmallar. Det lönar sig att från början fundera på vilka möjligheter SDL-integrationen erbjuder och också inkludera eventuella samarbetspartner i planerings- och utvecklingsarbetet i ett så tidigt skede som möjligt. Dessutom är det bra att reservera tid för innehållsproduktionen och för att engagera människor i SDL-arbetet.

Ranua: Det är bra om planeringen av webbplatsens sidmallar och struktur redan har kommit långt i det skede när man börjar producera och uppdatera SDL-innehåll för integrationen.


Mer information om hur SDL-uppgifterna utnyttjas:

Användning av uppgifter i Servicedatalagret: exempel på användare av SDL-uppgifter

SDL-utbildningar och -kliniker

Ställ frågor och diskutera gränssnitten på SDL-forumet

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle servicedatalagret suomi.fi