Hoppa till innehåll

Mer än en miljon personen får elektronisk anmälan om rösträtt i valet till Europaparlamentet – Agera senast 18 april och du är en av dem!

Utgivningsdatum 10.4.2024 7.12
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata påminner om att en betydande del av röstberättigade kommer att få endast elektronisk anmälan om sitt rösträtt i valet till Europaparlamentet. I maj skickas en elektronisk anmälan till alla de över en miljon röstberättigade som använder Suomi.fi-meddelanden.  

Valet till Europaparlamentet arrangeras i månadsskiftet maj-juni. I maj skickar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anmälan om rösträtt till alla röstberättigade. Personer som har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får anmälan endast i elektronisk form. Om Suomi.fi-meddelanden inte är i användning, kommer anmälan som förut som papperspost. Anmälan om rösträtt som skickas per post skickas till den adress som personen har uppgett som sin adress i befolkningsdatasystemet.

”Flera röstberättigade får i vår sin anmälan om rösträtt i valet till Europaparlamentet elektroniskt. Alla av dem kommer nödvändigtvis inte ihåg att anmälan om rösträtt kommer elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden i stället för som papperspost. Om du alltså inte har fått anmälan om rösträtt som brevpost i maj lönar det sig att kontrollera Suomi.fi-meddelanden och samtidigt kontrollera att din e-postadress är korrekt där. Notifikationer om nya meddelanden skickas till den e-postadress som användaren har uppgett i tjänsten. Om man använder Suomi.fi-mobilapplikationen anger den en notifikation om ett nytt meddelande", påminner serviceägaren för Suomi.fi-meddelanden Maria Juka-Lahdenperä vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Valchef Otto Palmu vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata påminner om att alla som ämnar rösta på valdagen också öppnar den inkomna anmälan, oavsett om den inkommit i pappersform eller elektroniskt, och kontrollerar sitt röstningsställe på valdagen.

"Under den egentliga valdagen är det inte möjligt att rösta någon annanstans än på det röstningsställe som antecknats i meddelandet om rösträtt. Därför är det viktigt att kontrollera vilket som är ens egen röstningsställe. Den röstberättigade behöver dock inte ta med den inkomna anmälan om rösträtt till röstningsstället, för att rösta krävs bara identitetsbevis. Det kan dock vara till nytta att ta med anmälan om rösträtt om man förhandsröstar utomlands, på ett sjukhus, i ett fängelse eller på ett ålderdomshem", forstsätter Palmu.

Elektroniska notifikationer är en betydande miljögärning

Att skicka meddelanden om rösträtt elektroniskt är också en betydande ekogärning, eftersom det sparar miljontals sidor papper och minskar utsläppen från transporten av papper. 

Bilden visar en pappershög som är nästan tre kilometer hög, med tio Eiffeltorn staplade på varandra. Pappershögen är lika hög som tio Eiffeltorn staplade på varandra. Suomi.fi-meddelanden har nu 1,3 miljoner användare. En användare av Suomi.fi-meddelanden får meddelanden från flera olika myndigheter i samma tjänst. Via tjänsten kommer bland annat myndighetsbeslut, räkningar, tidsbokningar inom hälso- och sjukvården och andra viktiga dokument. På så sätt kan man genom att använda Suomi.fi-meddelanden avsevärt minska mängden papper som kommer till sig själv. De dokument som kommer från olika myndigheter via tjänsten förblir också sparade och är lätt tillgängliga.

Tack vare de röstberättigade som använder Suomi.fi-meddelanden sparar man redan nu i valet till Europaparlamentet ca fem miljoner pappersark. Man skulle dock kunna spara ännu mer papper.

”Vi räknande ut att om alla röstberättigade i presidentvalet och valet till Europaparlamentet 2024 skulle få anmälan om rösträtt elektroniskt, skulle nästan 29 miljoner pappersark sparas. Denna pappersmängd skulle skapa en cirka tre kilometer hög trave. Det motsvarar nästan tio Eiffeltorn staplade på varandra", förklarar Juka-Lahdenperä.

Du får anmälan om rösträtt elektroniskt när du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden senast 18 april 2024 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmuntrar till att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden senast den 18 april 2024. Då får du redan för vårens val till Europaparlamentet en anmälan om rösträtt elektroniskt i stället för som papperspost. 

Suomi.fi-meddelanden kan du ta i bruk genom att ladda ner Suomi.fi-mobilapplikationen eller identifiera dig på adressen https://suomi.fi/meddelanden. Identifieringen sker med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt certifikat på identitetskort. 

Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden får du i fortsättningen elektronisk post också från flera andra myndigheter.

Mer information  

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tjänsteägare Maria Juka-Lahdenperä, tfn 0295 535 334, fornamn.efternamn[at]dvv.fi 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, valchef Otto Palmu, tfn 0295 535 137, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Vad är Suomi.fi-meddelanden?

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker elektronisk postlåda som ersätter myndighetspost som skickas i pappersform. Åtskilliga myndigheter använder tjänsten och antalet ökar hela tiden. Du kan läsa mottagna meddelanden i Suomi.fi-mobilapplikationen eller genom att identifiera dig i Suomi.fi-webbtjänsten på adressen https://suomi.fi. Då kan du läsa mottagen post oavsett var du befinner dig. 

Notifikationer om nya meddelanden skickas till den e-postadress som användaren har uppgett i tjänsten. Användare av Suomi.fi-mobilapplikationen får notifikationen också direkt via den.

Suomi.fi-meddelanden kan du ta i bruk genom att ladda ner Suomi.fi-mobilapplikationen eller identifiera dig på adressen https://suomi.fi/meddelanden. Identifieringen sker med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt certifikat på identitetskort. Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden får du i fortsättningen elektronisk post också från flera andra myndigheter.