Hoppa till innehåll

Intressebevakningsfullmäktigen kan nu sköta sina fullmaktsgivares ekonomiska ärenden till exempel i Skatteförvaltningens och Traficoms digitala tjänster utan en separat fullmakt

Utgivningsdatum 15.5.2024 9.08
Pressmeddelande

Intressebevakningsfullmäktigen kan nu sköta sina fullmaktsgivares ekonomiska ärenden i de digitala tjänster som kontrollerar rätten att uträtta ärenden med Suomi.fi-fullmakter. Hen behöver alltså inga separata Suomi.fi-fullmakter. 

Reformen möjliggörs av det nya registret över förmynderskapsärenden, där Suomi.fi-fullmakter på ett tillförlitligt sätt kan kontrollera intressebevakningsfullmäktigens rätt att uträtta ärenden för någon annan. 

Intressebevakningsfullmäktige kan nu uträtta ärenden för sin fullmaktsgivare i digitala tjänster – privata intressebevakare får samma möjlighet senare

I det första skedet gäller reformen cirka 20 000 intressebevakningsfullmäktigen. Det går till exempel att uträtta ärenden i Skatteförvaltningens och Traficoms digitala tjänster. 

En intressebevakningsfullmäktig kan uträtta ärenden för sin fullmaktsgivare när: 

  • hen har getts i intressebevakningsfullmakten rätt att sköta sin fullmaktsgivares ekonomiska angelägenheter
  • rätten att uträtta ärenden inte har i begränsats till att gälla en viss egendomspost, till exempel en fastighet eller företagsverksamhet
  • intressebevakningsfullmakten inte separat förutsätter att två intressebevakningsfullmäktige tillsammans alltid uträttar ärenden för fullmaktsgivaren
  • personen har ett eget verktyg för stark autentisering för att uträtta ärenden digitalt, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat
  • ärendetjänsten kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i Suomi.fi-fullmakter.

Privata intressebevakare får samma möjlighet i vid årsskiftet 2024–2025.  

Intressebevakningsfullmäktigen behöver fortfarande en separat fullmakt för många tjänster

Intressebevakningsfullmäktigen kan inte uträtta ärenden på motsvarande sätt i digitala tjänster som ännu inte utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. Till exempel har banker och försäkringsbolag sin egen praxis för uträttandet av ärenden för andra. 

I ärendetjänsternas anvisningar kan man kontrollera hur man kan uträttar ärenden för en annan person i tjänsten. 

Intressebevakningsfullmäktigen kan få fler ärenderättigheter med Suomi.fi-fullmakter – fullmaktsansökan förutsätter inga digitala användarnamn

Med Suomi.fi-fullmakter kan fullmaktsgivaren ge sina förtroendepersoner rätt att uträtta ärenden till exempel i apoteksärenden samt i social- och hälsovårdens digitala tjänster såsom MittKanta. 
Fullmaktsgivaren behöver alltså inte digitala färdigheter eller användarnamn. Suomi.fi-fullmakter kan också ges med en fullmaktsansökan.

Så här ger man fullmakter om man inte kan använda elektroniska tjänster

Arbetsgruppen bereder ändringar i lagstiftningen om intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

I november 2023 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till uppdatering av lagstiftningen om intressebevakning och intressebevakningsfullmakt.
Ett av MDB:s mål är att lagstiftningen ska möjliggöra en mer omfattande registrering av intressebevakarnas och intressebevakningsfullmäktiges uppgifter. Detta ökar också möjligheterna för intressebevakningsfullmäktigen och privata intressebevakare att sköta huvudmännens och fullmaktsgivarnas ärenden i digitala tjänster inom ramen för sina maktbefogenheter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fortsätter att utveckla de digitala ärendetjänsterna för intressebevakningsfullmäktigen och privata intressebevakare under 2024–2025.

Mer information
•    Anvisning för intressebevakningsfullmäktige
•   Så här ger man fullmakter om man inte kan använda elektroniska tjänster