Hyppää sisältöön

Edunvalvontavaltuutettu voi nyt hoitaa valtuuttajansa taloudellisia asioita esimerkiksi Verohallinnon ja Traficomin digipalveluissa ilman erillistä valtuutta

Julkaisuajankohta 15.5.2024 9.08
Tiedote

Edunvalvontavaltuutettu voi nyt hoitaa valtuuttajansa taloudellisia asioita niissä digipalveluissa, jotka tarkistavat asiointioikeuden Suomi.fi-valtuuksia. Hän ei siis tarvitse erikseen Suomi.fi-valtuuksia. 

Uudistuksen mahdollistaa uusi holhoustoimen rekisteri, josta Suomi.fi-valtuudet voi luotettavasti ja reaaliaikaisesti tarkistaa edunvalvontavaltuutetun asiointioikeuden. 

Edunvalvontavaltuutetut voivat nyt asioida valtuuttajansa puolesta digipalveluissa – myöhemmin sama mahdollisuus myös yksityisille edunvalvojille

Ensimmäisessä vaiheessa uudistus koskee noin 20 000 edunvalvontavaltuutettuna. Asiointi onnistuu esimerkiksi Verohallinnon ja Traficomin digipalveluissa. 
Edunvalvontavaltuutettu voi asioida valtuuttajansa puolesta, kun: 

  • hänelle on annettu edunvalvontavaltakirjassa oikeus hoitaa valtuuttajansa taloudellisia asioita
  • asiointioikeuksia ei ole rajoitettu koskemaan tiettyä omaisuuserää kuten esimerkiksi kiinteistöä tai yritystoimintaa
  • edunvalvontavaltakirjassa ei erikseen edellytetä sitä, että valtuuttajan puolesta asioi aina useampi kuin yksi edunvalvontavaltuutettu yhdessä
  • hänellä on digiasiointia varten oma vahvan tunnistautumisen väline kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
  • asiointipalvelu tarkastaa puolesta-asiointioikeuden Suomi.fi-valtuuksista.

Yksityiset edunvalvojat saavat saman mahdollisuuden vuodenvaihteessa 2024–2025.  

Edunvalvontavaltuutettu tarvitsee yhä erillisen valtuuden monissa palveluissa

Edunvalvontavaltuutettu ei voi asioida vastaavalla tavalla sellaisissa digipalveluissa, jotka eivät vielä hyödynnä Suomi.fi-valtuuksia. Esimerkiksi pankeilla ja vakuutusyhtiöillä on omat käytäntönsä puolesta-asiointiin. 

Asiointipalvelujen ohjeista voi tarkastaa, miten palvelussa voi asioida toisen henkilön puolesta. 

Edunvalvontavaltuutettu voi saada lisää asiointioikeuksia Suomi.fi-valtuuksilla – valtuushakemus ei edellytä digitunnuksia

Valtuuttaja voi antaa luottohenkilöilleen Suomi.fi-valtuuksilla asiointioikeuden esimerkiksi apteekkiasiointiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluihin kuten OmaKantaan. 

Valtuuttaja ei tarvitse digitaitoja tai -tunnuksia. Suomi.fi-valtuuden voi antaa myös valtuushakemuksella.

 Ohje valtuuttamiseen ilman digitaalisia tunnistusvälineitä

Työryhmä valmistelee muutoksia edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevaan lainsäädäntöön

Oikeusministeriö on marraskuussa 2023 asettanut työryhmän, joka tehtävänä on valmistella ehdotus edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevan lainsäädännön ajantasaistamiseksi.
Yhtenä DVV:n tavoitteena on, että lainsäädäntö mahdollistaisi edunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen tehtävien rekisteröinnin nykyistä kattavammin. Tämä lisäisi myös edunvalvontavaltuutettujen ja yksityisten edunvalvojien mahdollisuuksia hoitaa päämiesten ja valtuuttajien asioita digipalveluissa toimivaltansa puitteissa.

Digi- ja väestötietovirasto jatkaa edunvalvontavaltuutettujen ja yksityisten edunvalvojien digiasioinnin kehittämistä vuosina 2024–2025.

Lisätietoja
•    Ohje edunvalvontavaltuutetulle
•    Ohje valtuuttamiseen ilman digitaalisia tunnistusvälineitä