Hoppa till innehåll

Inbjudan till Taisto-övningen för digital säkerhet i november 2023

Utgivningsdatum 16.6.2023 12.24
Pressmeddelande

Vi bjuder in er organisation till Taisto-övningen för digital säkerhet. Finlands största övning i digital säkerhet Taisto ordnas för sjätte gången i november. Taisto är en avgiftsfri övning där ni får testa och utveckla era verksamhetssätt via fiktiva störningssituationer.

Taisto erbjuder er en trygg metod att öva, testa och utveckla den digitala säkerheten hos er organisation. Era verksamhetsmodeller och anvisningar kommer att testas på ett realistiskt sätt, eftersom händelserna i övningen återspeglar aktuella hot i den verkliga världen.

Under övningsdagen får ni delta i en färdig övning i digital säkerhet, vars bakgrundshistoria, händelser och uppgifter förmedlas till ert övningsteam via övningsplattformen. Övningen fokuserar på hantering, ledning och kommunikation i störningssituationer.

Taisto riktar sig särskilt till den offentliga sektorn, men även andra aktörer är välkomna med. Förra hösten övade rekordartade 375 organisationer i Taisto. Bland annat deltog övningsteam från statsförvaltningen, kommuner, högskolor och aktörer inom social- och hälsovårdssektorn.

Enligt responsen fann nästan alla organisationer som deltog i Taisto förra året utvecklingsområden för sin verksamhet genom övningen. Varje övningsteam skulle rekommendera att även andra deltar i Taisto-övningen.

Tidtabell

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar Taisto-övningen och leds av specialsakkunnig Hanna Heikkinen.

Välkomna att öva!

Janne Viskari
generaldirektör
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Tilläggsuppgifter

En inbjudan har skickats till registratorskontoren vid organisationerna inom den offentliga förvaltningen den 16 juni 2023.

Tilläggsuppgifter på vår webbplats dvv.fi/taisto eller per e-post [email protected]

TAISTO-övning digital säkerhet