Hoppa till innehåll

Finland och Estland avtalar om elektroniskt utbyte av befolkningsuppgifter – reformen gör det smidigare att uppdatera uppgifterna om i synnerhet personer som flyttar från det ena landet till det andra

Utgivningsdatum 22.9.2022 15.00 | Publicerad på svenska 28.9.2022 kl. 16.00
Pressmeddelande

Kommunminister Sirpa Paatero och Estlands inrikesminister Lauri Läänemets undertecknade i Helsingfors den 21 september 2022 ett fördrag mellan länderna om utbyte av befolkningsuppgifter. I Finland ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som upprätthåller befolkningsdatasystemet för det praktiska verkställandet av fördraget.

När det nya avtalet träder i kraft uppdateras uppgifterna om finska medborgare bosatta i Estland och estniska medborgare bosatta i Finland med en anmälan i båda ländernas befolkningsregister. Likaså uppdateras uppgifterna om flyttning från det ena landet till det andra.

Befolkningsuppgifter har utbytts mellan Finland och Estland sedan 2005. Det nya fördraget gör informationsutbytet mer regelbundet och omfattande än tidigare. I Finland bor cirka 52 000 estländare och i Estland över 5 000 finländare.

Samma förfarande för flyttning från ett land till ett annat som mellan de nordiska länderna

I och med det nya avtalet införs ett motsvarande förfaringssätt mellan Estland och Finland för flyttning från det ena landet till det andra. Det har varit i bruk mellan de nordiska länderna i över 50 år och i elektronisk form sedan 2007. När en person till exempel flyttar från Finland till Estland behöver hen anmäla flytten endast i Estland och uppgiften uppdateras automatiskt även i Finlands befolkningsdatasystem.

– På så sätt kan vi säkerställa att en person som flyttar från Finland till Estland har sin hemort endast i ett land och inte samtidigt i båda, berättar överdirektör Timo Salovaara vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Till exempel estländare som återvänder från Finland till Estland kommer inte alltid ihåg att anmäla sin återflyttning till de finska myndigheterna, vilket förvränger befolkningsstatistiken i Finland. I fortsättningen kommer informationen om flytten automatiskt från Estlands befolkningsregister, fortsätter Salovaara.

Informationsutbytet utvidgas i fortsättningen

Eftersom fördraget innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftning bör riksdagen godkänna avtalet innan det kan träda i kraft. Det regelbundna informationsutbytet inleds först med uppgifter om dödsfall för medborgare som bor i det andra landet. Informationsutbytet utvidgas stegvis till att omfatta uppgifter om adressändringar, namnändringar och äktenskap samt barnets födelse.

När det praktiska verkställandet är klart behöver till exempel finska medborgare som bor i Estland inte längre anmäla ändringar i sina personuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, utan uppgifterna fås elektroniskt direkt från Estlands befolkningsregister.

Suomi.fi-informationsleden används för informationsutbytet

I det elektroniska informationsutbytet används Suomi.fi-informationsleden och Estlands motsvarande X-tee-lösning. Det är fråga om en teknologi som ursprungligen utvecklats i Estland och som länderna idag utvecklar och upprätthåller tillsammans.

– Suomi.fi-informationsleden erbjuder ett standardiserat, tillförlitligt och datasäkert sätt att överföra personuppgifter mellan organisationer – och i detta fall även mellan två länder, sammanfattar Salovaara.

Tilläggsuppgifter 

Tilläggsuppgifter: överdirektör, avdelningschef Timo Salovaara, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected]