Hoppa till innehåll

Insamlingen av papperssvar i samband med den digitala enkäten skjuts fram till hösten - på webben kan enkäten besvaras fram till den 3 april

Utgivningsdatum 26.3.2020 14.53 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 9.25
Pressmeddelande

Tidsplanen för den enkät som utreder läget med finländarnas digitala färdigheter och behovet av digitalt stöd ändras på grund av coronavirussituationen. På webben kan du svara på den digitala enkäten fram till 3 april 2020. Avsikten är att pappersversionen av den digitala enkäten inleds på nytt nästa höst eller efter att coronavirussituationen lättat. De svar som redan lämnats i pappersform samlas in.

Enkäten är avsedd för alla, även dem som inte använder smarta apparater eller sköter sina ärenden elektroniskt. Målet är att enkäten besvaras i så stor utsträckning som möjligt oberoende av färdigheter. Därför samlas svaren in förutom via en webbenkät också på papper, men det är inte möjligt att samla in svar i pappersform i nuläget.

Det uppskattas att ungefär en fjärdedel av befolkningen skulle ha för svaga digitala färdigheter. Finansministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder nivån för medborgarnas digitala färdigheter och därmed behovet av digitalt stöd med hjälp av enkäten.

Digitalt stöd erbjuds runt om i Finland, men det erbjuds oftast ansikte mot ansikte. I den nuvarande situationen framhävs behovet av digitalt stöd också på distans. Det är viktigt att veta hur många som behöver stöd och på vilken nivå. Redan under den digitala enkätens gång är det viktigt att stöda människornas digitalisering. Vi uppmuntrar alla att stöda sina närstående i användningen av olika digitala tjänster på distans. 

Den elektroniska enkäten finns på adressen www.dvv.fi/digitaitokartoitus fram till 3.4.2020.

Enkäten om digitala färdigheter är en del av den riksomfattande samordning av digitalt stöd som finansieras av finansministeriet och genomförs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Enkäten är den första riksomfattande kartläggning av digitala färdigheter med vars hjälp vi får information till stöd för utvecklingen av digitalt stöd och digitala tjänster. KPMG svarar för det tekniska genomförandet av enkäten. 

Mer information om digitalt stöd finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats och nyttig information för leverantörer av digitalt stöd på Suomidigi.

Ytterligare information:
Minna Piirainen, projektchef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 280, minna.piirainen(at)dvv.fi
Sanna Juutinen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi

digistöd