Hoppa till innehåll

Det digitala kom till arbetet – här är de fem viktigaste digitala färdigheterna för den anställda

Utgivningsdatum 2.9.2021 7.19 | Publicerad på svenska 2.9.2021 kl. 16.18
Pressmeddelande

En global pandemi tvingade oss till ett digitalt språng. Under nästan en natt övergick vi till en värld där både studier och arbetslivet flyttades till webben. Det digitala har kommit för att stanna i alla slags arbetsuppgifter. Denna förändring utmanar oss på många sätt.

Digitala färdigheter behövs numera inom alla branscher och i alla roller i arbetslivet. Coronapandemin påskyndade också digitaliseringen av tjänsterna. Förändringen var snabb och man måste vara med oberoende av vilja och intresse. Det finns inget digitalt tvång i Finland, men det är redan mycket svårt att undvika digitalisering.

Digitala färdigheter har blivit en ny medborgarfärdighet – en del av varje anställds nödvändiga kompetens. Vare sig man är hantverkare eller kontorsarbetare, arbetsledare eller chef, måste man ha grundläggande kunskaper om hur man agerar i den digitala världen och om digital säkerhet. Därtill ska man kunna använda digitala verktyg och applikationer.

Arbetstagare, se till att du behärskar de här 5 färdigheterna

Digital kompetens är en konkurrensfråga på arbetsmarknaden. "Enligt en färsk undersökning från Arbetshälsoinstitutet har ungefär hälften av finländarna tillräcklig digital kompetens med tanke på arbetslivet. På andra sidan befolkningen finns det vissa problem, men problemen är inte likartade. Ofta skäms man över bristen på digitala färdigheter och redan känslan av skam kan hindra nytt lärande", berättar projektchef Minna Piirainen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Ingen av oss är dock digismed när vi föds, utan det digitala är en möjlighet att lära sig för alla. 

Arbetstagarens viktigaste digitala färdigheter:

 1. Förmåga att välja lämpligt arbetsredskap för varje innehåll
  Vi får redskapen när vi kommer till arbetet, men vi måste lära oss att förstå hur de används. Man måste förstå när olika verktyg ska användas och hurdant innehåll det lönar sig att lägga i dem. Det är mer omfattande än tekniskt kunnande. Som arbetstagare kan man inte bara använda systemet utan att förstå vad det har att göra med. 
   
 2. Färdigheter i digital säkerhet 
  Den digitala verksamhetsmiljöns snabba utvecklingstakt kräver uppmärksamhet. Att trygga egna och arbetsgivarens kunskaper och anordningar samt att använda dem på ett säkert sätt är nödvändiga färdigheter. 
   
 3. Färdigheter i informationssökning
  Mängden information som lagras på internet ökar explosionsartat. I synnerhet i expertarbetet är det viktigt att hitta relevant och aktuell information om tillförlitliga källor för den egna branschen. Att följa den aktuella diskussionen i sociala medier är också en uppskattad färdighet i arbetslivet.
   
 4. Medieläskunnighet och källkritik
  Medieläskunnighet är nu viktigare än någonsin. Falska nyheter, felaktig information som sprids avsiktligt eller oavsiktligt och bedrägerier är mycket vanliga på nätet. I den digitala världen sprids också aktuella fenomen och nya bedrägerimetoder uppstår. 
   
 5. Förmåga att hantera teknostress och vara öppen inför förändringar
  Arbetslivet blir mångsidigare och avlagras. När vi förhåller oss öppet till förändringar i arbetet och den digitala miljön uppstår nya sätt att arbeta. Digitala arbetssätt belastar inte nödvändigtvis, men den dåliga planeringen av arbetet, mängden elektroniska kanaler och redskap samt otillräcklig inskolning ökar belastningen. När arbetet utförs hemma och digitaliserat är det också viktigt att se till att man återhämtar sig.

Så här förändras arbetet och de färdigheter som krävs i framtiden

Digitala färdigheter är inte som att cykla. "De grundläggande frågorna förblir desamma – avslöja inte dina lösenord för andra, se till informationssäkerheten, var kritisk – men den digitala miljön förändras hela tiden. Därför måste man ständigt lära sig digitala färdigheter. Framtida utmaningar och möjligheter i arbetslivet är bland annat förstärkt verklighet, artificiell intelligens, sakernas internet och distansarbetets kontinuitet och utveckling", berättar Piirainen. 

Arbetsgivarnas och samhällets ansvar

För närvarande har individerna ett stort ansvar för sin egen digitala kompetens. Detta kan leda till ojämlikhet. Därför behövs satsningar på samhällsnivå på att medborgarna har tillräckliga färdigheter. Inlärningen av digitala färdigheter ska integreras i all utbildning. 

Teknostress ska beaktas i planeringen av arbetet och introduktionen ska beakta varje persons individuella kompetens.

Aktörer inom det riksomfattande nätverket för digitalt stöd hjälper dig att fungera i den digitala världen. Den riksomfattande Veckan för digitalt stöd som firas 30.8–3.9.2021 utmanar oss alla att utveckla vår egen digitala kompetens. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar och koordinerar det riksomfattande nätverket för digitalt stöd. 

Mer information:

https://dvv.fi/sv/veckanfordigitaltstod

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, projektchef för det digitala stödet Minna Piirainen, tfn 0295 535 280, fornamn.efternamn[at]dvv.fi