Hoppa till innehåll

Certifikattjänster: Giltighetstiden för MDB:s äldsta rotcertifikat upphör i december 2023

Utgivningsdatum 17.11.2023 10.43 | Publicerad på svenska 23.11.2023 kl. 14.35
Pressmeddelande

Det äldsta rotcertifikatet som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata grundade 2002  'VRK Gov. Root CA’ och dess testversion 'VRK TEST Root CA' samt de CA-certifikat (intermediate CA / sub-CA) som dessa beviljat kommer till slutet av sina livscykler 18 december 2023.

Beakta detta om er organisation har genomfört separat teknisk övervakning eller funktionalitet i anslutning till MDB:s rot- eller CA-certifikatutfärdare, till exempel giltighetskontroller eller spärrlistsökningar.

Att rotcertifikatens livscykel upphör att gälla har inga direkta konsekvenser för slutanvändarna och deras certifikat. Slutanvändare har inte beviljats nya certifikat under dessa rotcertifikat på flera år. Giltighetstiden för de sista certifikaten som beviljats slutanvändare upphör i november 2023.
 
Giltighetstiden upphör att gälla för följande rot- och CA-certifikatutfärdare: 
 
VRK Gov. Root CA

 • VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2
 • VRK CA for Qualified Certificates - G2
 • VRK CA for Service Providers - G2
 • VRK CA for Service Providers - G3
 • VRK CA for Healthcare Service Providers
 • VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates
 • VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers

 
VRK TEST Root CA

 • VRK CA for Test Purposes - G3
 • VRK TEST CA for Healthcare Professionals
 • VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs
 • VRK TEST CA for Healthcare Service Providers
 • VRK TEST CA for Social Welfare and Health Care Service Providers

 Ytterligare tilläggsuppgifter om ändringen fås vid behov av [email protected].

HÄIRIÖtiedote: VAIN organisaatio-asiakkaat