Hoppa till innehåll

Beskattningssammanslutningar kan nu själva ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter – övergången från Katso underlättas

Utgivningsdatum 19.5.2021 7.00 | Publicerad på svenska 21.5.2021 kl. 14.19

Beskattningssammanslutningars elektroniska ärendehantering och övergång från tjänsten Katso till Suomi.fi-fullmakter har gjorts smidigare. Suomi.fi-fullmakter utnyttjar i fortsättningen uppgifter i registret över beskattningssammanslutningar i realtid. Det här gör det möjligt att delägare i beskattningssammanslutningar som självbetjäning kan bekräfta fullmakter för sammanslutningens räkning.

Hittills har beskattningssammanslutningar (dvs. skogs-, jordbruks- och fastighetssammanslutningar) varit tvungna att göra en fullmaktsansökan för att fullmakterna ska träda i kraft i Suomi.fi-fullmakter. För ansökan om fullmakt har man tidigare behövt delägarnas underskrift och som bilaga till ansökan exempelvis kopior av identitetskort eller pass. 

Nu kan beskattningssammanslutningar administrera sammanslutningens fullmakter själva i Suomi.fi-fullmakter. Förutsättningen är att alla delägare har  finländsk personbeteckning och använder elektroniska identifieringsmedel. 

Fullmaktsansökan behöver fortfarande de beskattningssammanslutningar i vilka delägarna är andra sammanslutningar eller dödsbon eller i vilka alla delägare inte har tillgång till elektroniska identifieringsmedel. 

”Med hjälp av den nya egenskapen försnabbas övergången från Katso till Suomi.fi-fullmakter för beskattningssammanslutningar och blir betydligt lättare. Vi utvecklar kontinuerligt Suomi.fi-fullmakterna med hänsyn till kundernas önskemål. Det här har varit en av de mest önskade egenskaperna”, berättar Mika King, serviceägare för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om en beskattningssammanslutning kan sköta fullmakterna själv lönar det sig att gå in på tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande och återkalla tidigare gjorda fullmaktsansökningar. 


I ett nötskal 

Att ge fullmakter på eget initiativ i Suomi.fi-fullmakter lyckas bara för de beskattningssammanslutningar vars samtliga delägare har  finländsk personbeteckning och har elektroniska identifieringsmedel (nätbankskoder eller mobilcertifikat). Övriga beskattningssammanslutningar ska göra en fullmaktsansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. 

För en skogssammanslutnings, jordbrukssammanslutnings eller fastighetssammanslutnings räkning kan följande ge fullmakt: 

 • alla delägare tillsammans ifall alla delägare är personer 
 • en person till vilken en skogssammanslutning, en jordbrukssammanslutning eller en fastighetssammanslutning har gett fullmaktsrätt eller fullmaktsrätt för representant.

Så här ger en beskattningssammanslutning fullmakt i Suomi.fi-fullmakter

1.  En delägare i beskattningssammanslutningen inleder befullmäktigandet genom att identifiera sig i Suomi.fi-fullmakter. https://www.suomi.fi/fullmakter

 • Som ärendehanteringsroll väljs Företagets fullmakter och beskattningssammanslutningen väljs i listan.
 • Välj Ge fullmakt.
 • Välj först fullmaktstyp. De vanligaste fullmaktstyperna är ärendehanteringsfullmakt och fullmaktsrätt. 
 • Med hjälp av ärendehanteringsfullmakten kan en person eller en organisation uträtta ärenden för beskattningssammanslutningens räkning. 
 • Med hjälp av fullmaktsrätten kan en fullmaktstagare ge och annullera ärendehanteringsfullmakter för beskattningssammanslutningens räkning i valda fullmaktsärenden. Med hjälp av fullmaktsrätten kan man emellertid inte uträtta ärenden för beskattningssammanslutningens räkning, utan för det behövs alltid en ärendehanteringsfullmakt. En person som har fullmaktsrätt kan också ge sig själv ärendehanteringsfullmakt.
 • Välj det fullmaktsärende som ska beviljas (t.ex. skötsel av skatteärenden eller skattedeklaration). 
 • I samband med att en fullmakt bekräftas väljs automatiskt alla delägare till bekräftare.  
 • Den delägare som tog initiativ till att ge en fullmakt bekräftar först fullmakten för egen del. 
 • De övriga bekräftarna får inte information om fullmakten som väntar på bekräftelse, utan initiativtagaren ska berätta om den för dem.

2. De andra delägarna identifierar sig i Suomi.fi-fullmakter med egna koder. Varje bekräftare ska bekräfta fullmakten för sin del.

 • Efter att ha valt Företagets fullmakter som sin ärendehanteringsroll ser de beskattningssammanslutningens fullmakt under Fullmakter som ska bekräftas tillsammans. 
 • Fullmakten gäller först när alla delägare har bekräftat den. Obekräftade fullmakter syns i Suomi.fi-fullmakter i sex månader och raderas sedan.
 • På sidan Bekräftas av andra syns de fullmakter som en person själv har bekräftat, men som ännu väntar på andras bekräftelse.
 • De fullmakter som ska bekräftas tillsammans syns i Suomi.fi-fullmakter bara om sammanslutningen har fullmakter som väntar på bekräftelse av delägarna. 

3.    Närmare anvisningar för Suomi.fi-fullmakter finns på adressen suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/ge-fullmakt-som-foretag-eller-samfund


Suomi.fi-fullmakter i ett nötskal

 • I tjänsten Fullmakter kan man digitalt ge en annan person, ett företag eller ett samfund rätt att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Den erbjuder användarna en smidig och informationssäker självbetjäning oberoende av tid och plats. 
 • Tjänsten Fullmakter är säker och aktuell. Den kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i fullmaktsregistret, handelsregistret, föreningsregistret, beskattningssammanslutningsregistret eller befolkningsdatasystemet. 
 • Tjänsten kan avgiftsfritt tas i bruk i både offentliga och privata e-tjänster. För en organisation som tillhandahåller en e-tjänst kommer det endast kostnader för integrationen av tjänsten. 
 • Användningen av tjänsten medför betydande kostnadsbesparingar genom digitaliseringen av ärende- och serviceprocesserna.
 • I tjänsten som lanserades 2016 har redan över 20 miljoner fullmakter skapats.
 • Varje månad görs över 5 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten Fullmakter och antalet ökar.
 • Fullmakterna har redan integrerats i 135 e-tjänster som utnyttjas av 235 tjänsteleverantörer inom den privata och den offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.