Hyppää sisältöön

Verotusyhtymät voivat nyt valtuuttaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa – siirtyminen Katsosta helpottuu

Julkaisuajankohta 19.5.2021 7.00

Verotusyhtymien sähköistä asioimista ja siirtymistä Katso-palvelusta Suomi.fi-valtuuksiin on sujuvoitettu. Suomi.fi-valtuudet on sopinut Verohallinnon kanssa, että jatkossa verotusyhtymärekisterin tietoja on mahdollista hyödyntää valtuuksien vahvistamisessa. Tämä mahdollistaa sen, että verotusyhtymien osakkaat voivat vahvistaa valtuutukset yhtymän puolesta itsepalveluna.

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut tiistaina 18.5. Valtuudet-palvelusta uuden version. Uudessa versiossa metsä-, maatalous- ja kiinteistöyhtymät voivat hallinnoida valtuuksiaan omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Edellytyksenä on se, että verotusyhtymän kaikki osakkaat ovat henkilöitä, joilla on suomalainen henkilötunnus ja jotka käyttävät sähköisiä tunnistautumisvälineitä.

"Uuden ominaisuuden avulla verotusyhtymien Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto nopeutuu ja helpottuu merkittävästi. Kehitämme Suomi.fi-valtuuksia jatkuvasti asiakkaita kuunnellen. Tämä on ollut yksi toivotuimmista ominaisuuksista”, kertoo palveluomistaja Mika King Digi- ja väestötietovirastosta ja jatkaa, että muutos sujuvoittaa myös verotusyhtymien siirtymistä Katsosta Suomi.fi-valtuuksiin.

Verotusyhtymien on tähän saakka pitänyt tehdä valtuushakemus, jotta valtuudet on saatu voimaan Suomi.fi-valtuuksissa. Valtuushakemukseen on tarvittu kaikkien osakkaiden allekirjoitus ja hakemuksen liitteiksi esimerkiksi kopiot henkilökortista tai passista.

Valtuushakemusta tarvitsevat edelleen ne verotusyhtymät, joissa on osakkaina muita yhtymiä tai kuolinpesiä tai jossa joillain osakkailla ei ole käytössään sähköisiä tunnistautumisvälineitä.

Jos verotusyhtymä pystyy hoitamaan valtuutukset omatoimisesti, aiemmin tehdyt valtuushakemukset kannattaa käydä peruuttamassa virkailijavaltuuttamispalvelussa.


Pähkinänkuoressa

Omatoiminen valtuuttaminen Suomi.fi-valtuuksissa onnistuu niille verotusyhtymille, jonka kaikilla osakkailla on suomalainen henkilötunnus ja sähköisen tunnistautumisen välineet (verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Muut verotusyhtymät tekevät valtuushakemuksen virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Metsäyhtymän, maatalousyhtymän tai kiinteistöyhtymän puolesta voivat valtuuttaa

 • kaikki osakkaat yhdessä, jos kaikki osakkaat ovat henkilöitä
 • henkilö, jolle metsäyhtymä, maatalousyhtymä tai kiinteistöyhtymä on antanut Suomi.fi-valtuuksissa valtuutusoikeuden tai edustajan valtuutusoikeuden.

Näin verotusyhtymä valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa

1. Yksi verotusyhtymän osakkaista käynnistää valtuuden antamisen tunnistautumalla Suomi.fi-valtuuksiin.

 • Asiointirooliksi valitaan Yrityksen valtuudet ja listasta valitaan verotusyhtymä.
 • Valitaan Anna valtuus.
 • Ensin valitaan valtuustyyppi. Valtuutustyypeistä yleisimpiä ovat asiointivaltuus ja valtuutusoikeus.  
  • Asiointivaltuuden avulla henkilö tai organisaatio voi asioida verotusyhtymän puolesta.  
  • Valtuutusoikeuden avulla valtuutettu henkilö voi antaa ja mitätöidä asiointivaltuuksia verotusyhtymän puolesta valituissa valtuusasioissa. Valtuutusoikeuden avulla ei kuitenkaan voi asioida verotusyhtymän puolesta, vaan siihen tarvitaan aina asiointivaltuus. Henkilö, jolla on valtuusoikeus, voi antaa myös itselleen asiointivaltuuden.
 • Valitaan myönnettävä valtuusasia (esimerkiksi veroasioiden hoito tai veroilmoittaminen).
 • Valtuuden vahvistamisen yhteydessä vahvistajiksi valitaan automaattisesti kaikki osakkaat. 
 • Valtuuden antamisen käynnistänyt osakas vahvistaa ensin valtuuden omalta osaltaan. 
 • Muut vahvistajat eivät saa tietoa vahvistusta odottavasta valtuudesta, vaan käynnistäjän tulee kertoa siitä heille.

2. Muut osakkaat kirjautuvat Suomi.fi-valtuuksiin omilla tunnuksillaan. Jokaisen vahvistajan tulee vahvistaa valtuus omalta osaltaan.

 • Valittuaan asiointiroolikseen Yrityksen valtuudet, he näkevät verotusyhtymän valtuuden kohdassa Yhdessä vahvistettavat valtuudet.  
 • Valtuus on voimassa vasta, kun kaikki osakkaat ovat sen vahvistaneet. Vahvistamattomat valtuudet näkyvät Suomi.fi-valtuuksissa kuusi kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan. 
 • Muiden vahvistettavat -sivulla näkyvät valtuudet, jotka on jo itse vahvistanut, mutta jotka odottavat vielä muiden vahvistamista. 
 • Yhdessä vahvistettavat valtuudet näkyvät Suomi.fi-valtuuksissa vain, jos yhtymällä on osakkaiden vahvistusta odottavia valtuuksia.

3. Tarkemmat ohjeet Suomi.fi-valtuuksiin löytyy Suomi.fi-valtuuksista


Suomi.fi-valtuudet pähkinänkuoressa

 • Valtuudet-palvelussa voi antaa digitaalisesti toiselle henkilölle yritykselle tai yhteisölle oikeuden puolesta-asiointiin. Se tarjoaa käyttäjille sujuvaa ja tietoturvallista itsepalvelua ajasta ja paikasta riippumatta.  
 • Valtuudet-palvelu on turvallinen ja ajantasainen. Se tarkistaa oikeuden puolesta-asiointiin valtuusrekisteristä, kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä, verotusyhtymärekisteristä tai väestötietojärjestelmästä. 
 • Vuonna 2016 lanseeratussa palvelussa on luotu jo yli 20 miljoonaa valtuutta.
  Kuukausittain Valtuudet-palvelussa tehdään yli 5 miljoonaa valtuustarkistusta ja määrä kasvaa.
  Valtuudet on integroitu jo 135 asiointipalveluun, joita hyödyntää 235 yksityisen ja julkisen sektorin palveluntarjoajaa. Näiden lisäksi palvelu on käytössä muun muassa kaikissa Suomen apteekeissa.
 • Palvelu on maksutta käyttöönotettavissa sekä julkisissa että yksityisissä asiointipalveluissa. Asiointipalvelun tuottavalle organisaatiolle koituu ainoastaan palvelun integroinnista aiheutuneet kustannukset. 
 • Palvelun käyttö tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä asiointi- ja palveluprosessien digitalisoimisen kautta.