Hoppa till innehåll

Barometern för digital säkerhet: Endast 15 % av finländarna litar på AI-tjänster – "Utbildning i digital säkerhet intresserar allt fler”

Utgivningsdatum 21.9.2023 8.25
Pressmeddelande

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas färska Barometer för digital säkerhet har finländarnas känsla av säkerhet i den digitala miljön hållits på en utmärkt nivå. Upp till 85 procent upplever den digitala miljön som åtminstone ganska säker. Upp till 28 procent uppger dock att förtroendet för den digitala säkerheten har försämrats under det senaste halvåret. Bakom förändringen syns en betydande ökning av nätbrottslighet och till exempel färska tjänster inom artificiell intelligens, som man förhåller sig intresserat men skeptiskt till. I resultaten framhävs dessutom det växande intresset för utbildning i digital säkerhet.

Barometern för digital säkerhet som publicerades torsdagen den 21 september 2023 tog reda på erfarenheter av den digitala säkerheten och fenomen i anslutning till den. 1 000 myndiga finländare besvarade Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas enkät. Enligt resultaten litar finländarna helt klart mest på det innehåll som produceras av myndigheter (88 %). En klar majoritet av respondenterna uppgav att de litar mycket eller ganska mycket på de kända inhemska nyhetsmedierna (67 %) och företagens (61 %) innehåll. Däremot litar endast en femtedel (20 %) på innehållet i tjänster i sociala medier.

I resultaten framkom också förtroendet för de AI-tjänster som blivit vanligare under 2023 – endast 15 procent av respondenterna litar mycket eller ganska mycket på det innehåll de producerar. Det största förtroendet finns bland unga i åldern 18–24 år (27 %) och lägst bland 65–74-åringar (7 %). Endast 18 procent av respondenterna litar på säker behandling av personuppgifter i AI-tjänster.

När man tolkar resultaten är det bra att observera att största delen av befolkningen inte nödvändigtvis ännu har personlig erfarenhet av att använda tjänsterna. Detta är också första gången som förtroendet för AI-tjänster undersöks i Barometern för digital säkerhet.

– De lättanvända och avgiftsfria AI-tjänsterna blev tillgängliga för allmänheten först i slutet av förra året. Det är alltså fråga om tjänster som fortfarande är nya och okända för många. Förtroende och det egna digitala modet byggs upp genom information och erfarenhet, vilket många helt enkelt inte ännu har hunnit få, påpekar Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Drygt en fjärdedel (28 %) av respondenterna berättar att de fått ganska mycket eller mycket information om hur artificiell intelligens kan utnyttjas på ett säkert sätt, medan drygt hälften (69 %) upplever att de har fått ganska lite eller ingen information alls. 25–34-åringarna har fått mest information. Största delen (64 %) uppger att de vill lära sig mer om säker användning av artificiell intelligens, allra mest (71 %) personer över 65 år.

– Jag är glad över resultaten. Vi är helt tydligt digitalt modiga och förhåller oss positivt till nya digitala tjänster. Samtidigt är vi på ett hälsosamt sätt skeptiska till en digitalisering som är främmande för oss. Det är smart att vara lite misstänksam mot tjänster som man ännu inte har tillräckligt med information om. Det behöver dock inte hindra nyfikenheten gentemot dem, säger Rousku.

Utbildningen i digital säkerhet har börjat intressera allt fler

En intressant jämförelseobservation av forskningen är att intresset för utbildning i digital säkerhet helt tydligt ökar. Upp till 70 procent av respondenterna skulle vilja lära sig mer om hur de ska agera om de skulle utsättas för nätbrott. I barometern för digital säkerhet hösten 2022 ville lite under hälften (46 %) på motsvarande sätt öka sin kompetens i frågan.

– Nät- och cyberbrottsligheten samt nätspionage har ökat betydligt under det senaste året, vilket har synts både i medierna och i svaren från denna forskning. På individnivå är det bästa läkemedlet för denna beklagliga utveckling uttryckligen att sörja för tillräcklig utbildning i digital säkerhet. Det är fint att man vaknat upp inför detta behöv, säger Rousku.

Likaså uppger 70 procent av respondenterna att de behöver mer kompetens för att lösa störningar i digitala tjänster eller digitala enheter. Ett tredje stort intresseområde är aktuella hot mot digitala tjänster eller digitala enheter, såsom digitala bedrägerier, där cirka två tredjedelar (66 %) av respondenterna har intresse av att lära sig mer.

– På det hela taget tyder resultaten på en positiv utveckling. Tjänsterna utvecklas dock kontinuerligt och med hjälp av artificiell intelligens kommer de troligtvis att utvecklas ännu snabbare. Vi förblir alltså nyfikna gentemot det nya, men kommer också ihåg att sörja för utbildning i digital säkerhet, summerar Rousku.

Tilläggsuppgifter

Resultaten från barometern för digital säkerhet presenteras den första dagen i Veckan för digital säkerhet måndagen den 25 september 2023 från och med kl. 9. Resultaten diskuteras av Tuomas Heikkinen, Matias Mesiä, Minna Piirainen och Rauna Rahja under ledning av Kimmo Rousku. Webbevenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Evenemanget är på Finska.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar hänsyn till observationerna i Barometern för digital säkerhet i Ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI) och i dess arbetsgrupper.

Undersökningen genomfördes av forskningsbyrån Vastakaiku Oy på uppdrag av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Datainsamlingen genomfördes i augusti 2023 i M3 Panel som upprätthålls av Bilendi Oy. Målgruppen var myndiga finländare. Undersökningen besvarades av 1 000 respondenter och representerar ett nationellt representativt urval enligt kön, ålder och bostadsområde.

Länkar

Resultaten från Barometern för digital säkerhet (Pdf på finska)

Programmet för Veckan för digital säkerhet (på finska)

Titta på direktsändningar från Veckan för digital säkerhet 25–29.9.2023 (på finska)

Kontaktuppgifter

Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 553 5120

VAHTI digital säkerhet