Hyppää sisältöön

Digiturvabarometri: Suomalaisista vain 15 % luottaa tekoälypalveluihin – “Digiturvakoulutus kiinnostaa yhä useampia”

Julkaisuajankohta 21.9.2023 8.25
Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen Digiturvabarometrin mukaan suomalaisten turvallisuuden tunne digitaalisessa ympäristössä on pysynyt erinomaisella tasolla. Jopa 85 prosenttia kokee digiympäristön vähintään melko turvalliseksi. Kuitenkin jopa 28 prosenttia kertoo luottamuksen digitaaliseen turvallisuuteen heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Muutoksen taustalla näkyy verkkorikollisuuden merkittävä kasvu ja esimerkiksi tuoreet tekoälypalvelut, joihin suhtaudutaan kiinnostuneesti, mutta skeptisesti. Lisäksi tuloksissa korostuu kasvava kiinnostus digiturvakoulutukseen.

28 prosenttia vastaajista kertoo, että heidän luottamuksensa digitaaliseen turvallisuuteen on heikentynyt viimeisen puolen vuoden aikana. 64 % vastaajista sanoo, että luottamus on pysynyt samana. 9 % sanoo, että luottamus on vahvistunut.
Onko luottamuksesi digitaaliseen turvallisuuteen muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana? (Digiturvabarometri 9/2023)

 

Torstaina 21.9.2023 julkaistu Digiturvabarometri selvitti kokemuksia digitaalisen turvallisuuden tilasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Digi- ja väestötietoviraston kyselyyn vastasi 1 000 täysi-ikäistä suomalaista. Tulosten mukaan suomalaiset luottavat selvästi eniten viranomaisen tuottamaan sisältöön (88 %). Tunnettujen kotimaisten uutismedioiden (67 %) ja yritysten sisältöihin (61 %) paljon tai melko paljon kertoi luottavansa myös selkeä enemmistö vastaajista. Sen sijaan vain viidesosa (20 %) luottaa sisältöihin sosiaalisen median palveluissa.

Tuloksissa nousi esille myös luottamus vuoden 2023 aikana yleistyneisiin tekoälypalveluihin – niiden tuottamaan sisältöön luottaa paljon tai melko paljon ainoastaan 15 prosenttia vastaajista. Korkein luottamus on nuorten 18–24-vuotiaiden (27 %) ja alhaisin 65–74-vuotiaiden (7 %) keskuudessa. Henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn tekoälypalveluissa luottaa ainoastaan 18 prosenttia vastaajista.

Luottamus on vahvinta viranomaisten, kotimaisten tunnettujen uutismedioiden ja yritysten tuottamaan sisältöön. Luottamus on heikointa tekoälypalveluiden, somepalveluiden ja yhdistysten sekä muiden ei-kaupallisten toimijoiden tuottamaan sisältöön.
Luottamus eri tahojen ja palvelujen tuottamaan sisältöön (Digiturvabarometri 9/2023)

 

Tuloksia tulkittaessa on hyvä huomata, että suurimmalla osalla väestöstä ei välttämättä ole vielä omakohtaista kokemusta palveluiden käytöstä. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun luottamusta tekoälypalveluihin tutkitaan Digiturvabarometrissa.

– Helppokäyttöiset ja maksuttomat tekoälypalvelut tulivat laajan yleisön saataville vasta viime vuoden lopussa. Kyse on siis edelleen uusista ja monille tuntemattomista palveluista. Luottamusta ja omaa digirohkeutta rakennetaan tiedolla ja kokemuksella, mitä monille ei yksinkertaisesti ole vielä ehtinyt kertymään, Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku huomauttaa.

Reilu neljännes (28 %) vastaajista kertoo saaneensa melko paljon tai paljon tietoa tekoälyn turvallisesta hyödyntämisestä, kun taas reilusti yli puolet (69 %) kokee, että tietoa on tullut melko vähän tai ei lainkaan. Eniten tietoa ovat saaneet 25–34-vuotiaat. Suurin osa (64 %) kertoo haluavansa oppia lisää tekoälyn turvallisesta hyödyntämisestä, kaikkein eniten (71 %) yli 65-vuotiaat.

– Olen ilahtunut tuloksista. Olemme selvästi digirohkeita ja suhtaudumme positiivisesti uusiin digipalveluihin. Samaan aikaan olemme terveen skeptisiä itsellemme vierasta digiä kohtaan. On fiksua suhtautua hieman epäluuloisesti palveluihin, joista ei vielä ole riittävästi tietoa. Sen ei kuitenkaan tarvitse estää uteliaisuutta niitä kohtaan, Rousku sanoo.

Digiturvakoulutus on alkanut kiinnostaa entistä enemmän

Mielenkiintoinen vertailuhavainto tutkimuksesta on, että innostus digiturvakoulutusta kohtaan on selvässä kasvussa. Jopa 70 prosenttia vastaajista haluaisi oppia lisää siitä, miten toimia, jos joutuu verkkorikoksen kohteeksi. Vastaavasti syksyn 2022 Digiturvabarometrissa vähän alle puolet (46 %) halusi kasvattaa osaamistaan asian osalta.

– Verkko- ja kyberrikollisuus sekä verkkovakoilu ovat viimeisen vuoden aikana merkittävästi lisääntyneet, mikä on näkynyt paitsi mediassa myös tämän tutkimuksen vastauksissa. Yksilötasolla tähän valitettavaan kehityskulkuun paras lääke on nimenomaan riittävästä digiturvakoulutuksesta huolehtiminen. Hienoa, että tähän tarpeeseen on herätty, Rousku sanoo.

Samoin 70 prosenttia vastaajista kertoo kaipaavansa lisäosaamista digipalvelun tai -laitteen häiriöiden ratkaisemiseen. Kolmas korkean kiinnostuksen kohde ovat digipalveluiden tai -laitteiden ajankohtaiset uhat, kuten digihuijaukset, joista oppiminen kiinnostaa noin kahta kolmasosaa (66 %) vastaajista.

– Kaiken kaikkiaan tulokset viestivät positiivisesta kehityksestä. Palvelut kuitenkin kehittyvät jatkuvasti ja tulevaisuudessa tekoälyn avulla todennäköisesti vielä nykyistäkin nopeammin. Pysytään siis uteliaina uutta kohtaan, mutta muistetaan myös huolehtia digiturvakoulutuksesta, Rousku summaa.

Lisätiedot

Digiturvabarometrin tulokset esitellään Digiturvaviikon aloituspäivänä maanantaina 25.9.2023 klo 9 alkaen. Tuloksista ovat keskustelemassa Kimmo Rouskun johdolla Tuomas Heikkinen, Matias Mesiä, Minna Piirainen ja Rauna Rahja. Suora verkkotilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Digi- ja väestötietovirasto ottaa Digiturvabarometrin havainnot huomioon vastuullaan olevan Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ja sen työryhmien toiminnassa.

Tutkimuksen toteutti Digi- ja väestötietoviraston toimeksiannosta tutkimustoimisto Vastakaiku Oy. Tiedonkeruu toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa elokuussa 2023. Kohderyhmänä olivat täysi-ikäiset suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 1 000 vastaajaa, ja painotettuna se on valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Linkit

Tutustu Digiturvabarometrin tuloksiin (pdf)

Tutustu Digiturvaviikon ohjelmaan

Katsele Digiturvaviikon suoria lähetyksiä 25.–29.9.2023

Yhteystiedot

Kimmo Rousku, johtava erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 553 5120

VAHTI digiturva