Hoppa till innehåll

Förfarandet för att godkänna handlingar förenklas i EU-länderna

Utgivningsdatum 13.2.2019 11.31
Pressmeddelande

EU-förordningen om framläggande av vissa officiella handlingar träder i kraft 16 februari 2019. Förordningen syftar till att förenkla de formella förfarandena för godkännande av handlingar.

Den tillämpas på vissa officiella handlingar som utfärdats av myndigheter i EU:s medlemsstater för att styrka t.ex. en persons födelse, dödsfall, namn, äktenskap, bostadsort eller medborgarskap (se hela listan på EU-kommissionens webbplats).

Enligt förordningen ska en myndighet i en annan medlemsstat godkänna en handling in om EU utan den så kallade apostillen. Därtill införs standardformulär på flera språk som kan användas som översättningshjälp vid vissa handlingar.

I och med förordningen ska centralmyndigheterna i EU ge hjälp när myndigheter begär information. Befolkningsregistercentralen, som är centralmyndighet i Finland, anordnar utbildning för myndigheter som arbetar med dessa handlingar i samarbete med justitieministeriet och Konkurrens- och konsumentverket. Magistraterna ger medborgare råd i praktiska frågor.

Mer information: