Hoppa till innehåll

Ändringar i öppettiderna för serviceställena i Raumo och Borgå

Utgivningsdatum 16.10.2023 14.08
Pressmeddelande

Från och med 18.10.2023 är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Raumo öppet på onsdagar. I Borgå ändrades öppettiderna i september. Tidigare var servicedagarna torsdag och fredag, och från och med den 18 september har man endast kunnat uträtta ärenden på verksamhetsstället på torsdagar.

Raumo serviceställe håller öppet på onsdagar

Från och med 18.10.2023 är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Raumo öppet på onsdagar. Tidigare var besöksdagen fredag. Reservationer som redan gjorts för fredagar förblir i kraft.


Serviceställena är huvudsakligen öppna med tidsbokning. Tid kan bokas för ärenden som kräver ett personligt möte. Utan tidsbokning får man rådgivning i Raumo onsdagar kl. 9–12. Även vigseldagen är i fortsättningen onsdag.


Handlingar, såsom dokument i anslutning till intressebevakning kan lämnas i ämbetsverkets postlåda utan att köa. Post kan lämnas i lådan på första våningen i Raumo ämbetshus må–fr kl. 8–16.15 (Aittakarinkatu 21).

 

Borgå serviceställe håller öppet på torsdagar

I Borgå ändrades öppettiderna i september. Tidigare var servicedagarna torsdag och fredag, och från och med den 18 september har man endast kunnat uträtta ärenden på verksamhetsstället på torsdagar. Utan tidsbokning får man rådgivning i Borgå torsdagar kl. 9–12. Borgå vigseldag är fortfarande fredag.

 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata betjänar på riksnivå

Största delen av de ärenden som sköts vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förutsätter inte ett besök på servicestället, utan kan skötas via elektroniska servicekanaler eller telefontjänsten. Dessa kanaler betjänar som normalt och ändringarna i kundservicedagen påverkar inte deras betjäningstider.


Om ärendet kräver ett besök på vårt serviceställe rekommenderar vi att du gör en tidsbokning (dvv.fi/tidsbokning). Ärenden som förutsätter ett personligt besök är vigsel, registrering av utlänningars personuppgifter, vissa notarius publicus tjänster samt registrering av Suomi.fi-fullmaktsrätt med hjälp av en tjänsteman.