Hoppa till innehåll

Underhållet av AuroraAI-nätets kärnkomponenter upphör 31.12.2023

Utgivningsdatum 5.10.2023 14.02
Pressmeddelande

Underhållet av AuroraAI-nätets kärnkomponenter och produktionen av tjänsten upphör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 31.12.2023.

AuroraAI-nätet har varit en del av den föregående regeringens nationella program för artificiell intelligens AuroraAI, som avslutades den 31.12.2022. Underhållet av nätets kärnkomponenter upphör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 31.12.2023.

AuroraAI-nätets kärnkomponenter kommer att köras ner och produktionen av tjänsten upphör före utgången av innevarande år. Bland annat antalet användare av nätet var mindre än väntat och därför fortsätter inte underhålls- och utvecklingsarbetet. 

AuroraAI-nätets komponenter som körs ner är AuroraAPI, servicerekommenderaren och profilhanteringen. Deras källkoder kan fortfarande användas fritt via GitHub.

Som helhet skapade AuroraAI-programmet en grund för den offentliga förvaltningens utveckling av artificiell intelligens och människocentrerade verksamhetssätt. Lösningar och verksamhetsmodeller som skapats under programmets gång kan utnyttjas och utvecklingsarbetet föras vidare i organisationer inom den offentliga sektorn.


Mer information

  • Timo Salovaara, överdirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 303
  • Jarkko Levasma, ICT-direktör, Finansministeriet, [email protected], tfn 0295 530 117