Hoppa till innehåll

På Suomi.fi-nättjänsten finns nu Information också på teckenspråk

Utgivningsdatum 4.9.2018 12.00
Pressmeddelande

De första innehållen på teckenspråk har publicerats på Suomi.fi-nättjänsten inom ämnenområdena pensioner, förrättandet av bouppteckning och upprättande av testamente.

På teckenspråk hittar du information om ålderspension, pension som intjänats i utlandet, betalning av pension till utlandet och om pensionärsrabatter. Därtill hittar du allmän information om att gå i pension samt betalning av pension före den egentliga pensionsåldern.

Utöver pensioner finns omfattande information på teckenspråk om förrättandet av bouppteckning och upprättande av testamente.

I samband med informationen finns till de olika ämnesområdena relaterade tjänster, men inte på teckenspråk.

Suomi.fi-tjänsten samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster

Suomi.fi-tjänsten, som produceras av Befolkningsregistercentralen, samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag på en och samma adress. I tjänsten hittar du till exempel myndigheternas e-tjänster, blanketter och kommunernas serviceutbud.

I framtiden görs det mera innehåll på teckenspråk. Vi har för avsikt nästa år att producera innehåll för företagskunder också på teckenspråk.

Bekanta dig med innehåll på teckenspråk:

Att gå i pension

När du ska gå i pension
Ålderspension
Pensioner före pensionsåldern
Pension som intjänats i utlandet
Betalning av pension till utlandet
Pensionärsrabatter

Bouppteckning

Så här ordnar du bouppteckning

Att upprätta ett testamente:

Så här upprättar du ett testamente