Hoppa till innehåll

Lättlästa kartor i webbtjänsten Suomi.fi

Utgivningsdatum 14.11.2017 13.00
Pressmeddelande

I planeringen av Suomi.fi:s nya lättlästa kartor beaktades brister i synsinnet.

De lättlästa kartorna är inte samma sak som reliefkartorna som används av synskadade, utan de nya kartorna är till för att hjälpa personer med nedsatt syn eller nedsatta kognitiva färdigheter.

"Lättläst språk har definierats exakt. Därför tog vi det som en utgångspunkt för att jämföra med vad lättläst kartografi kunde vara. Som forskare anser vi att det kan finnas en global efterfrågan på en formalisering av principerna för lättläst kartografi", säger forskningschef Juha Oksanen från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

"Vårt mål var att skapa en enkel, klar och lättläst bakgrundskarta som även fungerar som guidekarta", säger forskare Christian Koski från Geodatacentralen som deltagit i skapandet av kartan. "Utgående från den testrespons vi fick av synskadade lade vi till exempelvis vita lådor bakom texterna", fortsätter Koski.

När man jämför den lättlästa kartan med Lantmäteriverkets bakgrundskarta som tidigare användes i tjänsten Suomi.fi är den lättlästa kartan betydligt enklare.

"Den lättlästa kartans lätthet syns i kartans visuella utformning, men lika väsentligt är att informationen på kartan har skurits ned, exempelvis har namnbeståndets avbildningshierarki förenklats för att texterna, vägarna och byggnaderna ska urskiljas tydligt", konstaterar Christian Koski.

Den offentliga förvaltningens serviceställen på den lättlästa kartan

Lantmäteriverket och Befolkningsregistercentralen har tagit fram den lättlästa kartan som en del av programmet för en nationell servicearkitektur. Kartan är en central del av den nyss förnyade webbtjänsten Suomi.fi.

"För oss här vid Befolkningsregistercentralen var det ytterst viktigt att se till att alla delar av webbtjänsten Suomi.fi är tillgängliga för alla, också karttjänsten. I dag använder vi karttjänsten bl.a. i webbtjänsten Suomi.fi för att visa lägesuppgifterna för alla serviceställen inom den offentliga förvaltningen samt för att visa vägen till dessa, men i fortsättningen kommer karttjänsten att bli allt mer betydande", säger projektchef Jani Ruuskanen.

Den lättlästa kartan är tillgänglig även via tjänsten Suomi.fi-kartor. Suomi.fi-kartor erbjuder den offentliga förvaltningen en centraliserad tjänst för utnyttjande av kartor och geodata. Ett definierat kartgränssnitt kan publiceras på en webbplats eller utnyttjas som en kartkomponent i en e-tjänst. Den lättlästa kartan erbjuds som förstahandsalternativ, men serviceproducenter och besökare kan även välja en annan bakgrundskarta.

De lättlästa kartorna är till stor nytta för samhället, eftersom alla organisationer inom den offentliga förvaltningen enklare kan se till att geodata presenteras på ett så lättillgängligt sätt som möjligt via tjänsten Suomi.fi-kartor. Det kommande tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftningen kommer också att förutsätta detta i fortsättningen", säger Ruuskanen som deltar i genomförandet av tillgänglighetsdirektivet.

Utöver Suomi.fi har den lättlästa kartan även lagts till på Lantmäteriverkets Kartplats, i geodataportalen Paikkatietoikkuna och i Kartbildstjänsten.

Mera information

Lantmäteriverket, Forskningschef Juha Oksanen, 040 831 4092, fornamn.efternamn[at]antmateriverket.fi

Befolkningsregistercentralen, Projektchef Jani Ruuskanen, 046 920 6231, fornamn.efternamn[at]vrk.fi

I tjänsten Suomi.fi kan du på Lättlästa kartan hitta den snabbaste rutten exempelvis till Norpanhovi daghem i S:t Michel. Foto: Ilari Räsänen / Lantmäteriverket