Hoppa till innehåll

Kom med på kliniker för drifttagning och säkerställ drifttagningen av tjänster som är kritiska för välfärdsområdenas verksamhet!

Utgivningsdatum 8.6.2022 15.55 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 16.11
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vill säkerställa att välfärdsområdena smidigt får tillgång till de tjänster som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar och som är nödvändiga för deras verksamhet.

Sådana tjänster är bl.a. 

 • Suomi.fi-identifikation som används vid identifiering av e-tjänster
 • certifikat som behövs för användning av patientdatasystem och elektroniska signaturer  
 • befolkningsdatatjänster som används vid uppdatering av patientregister samt vid anmälan av födelse-, döds-och vårdnadsuppgifter

Drifttagningen av dessa tjänster måste skötas under år 2022 så att välfärdsområdets verksamhet kan inledas i början av år 2023.

Anmäl dig till klinikerna för drifttagning!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar hösten 2022 kliniker där vi ger råd om drifttagningen av tjänster som är kritiska med tanke på inledandet av välfärdsområdenas verksamhet.

Klinikerna är på finska och de är riktade till beredare på högre nivå i välfärdsområdena och på mötena ges en allmän bild av nödvändiga tjänstespecifika ändringar och kritiska tidtabeller.  

Klinikerna spelas in och inspelningarna är efter mötet tillgängliga för alla beredare i välfärdsområdena.

Klinik 1:
13.9.2022 kl 13.00–15.00:
Kliniken för kritiska tjänster

På den här kliniken går vi igenom vilka förändringar som är kritiska att skötas så att välfärdsområdet kan inleda sin verksamhet. På kliniken berättar vi vad välfärdsområdenas beredare ska göra till exempel med de certifikat som behövs för inloggning i patientdatasystemen och elektroniska signaturer, uppdatering av uppgifter från befolkningsdatasystemet till patientdatasystemen och drifttagningen av Suomi.fi-identifikation som används för identifiering.

Tjänsterna som presenteras på kliniken är:

 • Certifikatkort, elektroniska signaturer och servercertifikat

 • BDS-förfrågningstjänster

 • BDS-uppdateringar och -urval

 • Suomi.fi-identifikation

Anmäl dig till kliniken >>

Klinik 2:
10.10.2022 kl 13.00–15.00:
Klinik för tjänster vars drifttagning bör främjas parallellt med drifttagningen av de mest kritiska tjänsterna 

På denna klinik går vi igenom vilka ändringar som ska göras vid sidan av drifttagningen av de mest kritiska tjänsterna. Många av dessa tjänster är sådana som bör vara i ordning när verksamheten inleds i början av år 2023. 

På kliniken berättar vi vad välfärdsområdenas beredare ska göra till exempel så att
uppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret utnyttjas på välfärdsområdenas egna webbsidor, på vårdbehov.fi och i det elektroniska familjecentret, välfärdsområdet kan skicka e-post till sina klienter och erbjuda dem möjligheten att uträtta ärenden för en annan persons räkning.

Dessutom berättar vi hur Suomi.fi-informationsleden möjliggör dataöverföring mellan olika system och bl.a. anmälan av födelse-, döds- och vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet och hur välfärdsområdena kan säkerställa interoperabiliteten mellan sina datasystem och en smidig dataöverföring mellan de olika systemen.

Tjänsterna som presenteras på kliniken är: ​​​​​​​

 • Suomi.fi-servicedatalagret (SDL)
 • Suomi.fi-fullmakter
 • Suomi.fi-meddelanden
 • BDS-anmälningstrafik
 • Suomi.fi-informationsleden
 • Interoperabilitetsplattformen
 • Testmaterialtjänsten (tjänsten innehåller testdata som behövs för systemtestning och som kan användas för att testa systemintegration och uppbyggnad av nya tjänster)

Anmäl dig till kliniken >>

Klinik 3:
9.11.2022 kl 13.00–15.00:
​​​​​​​Förändringar som hör samman med lagändringar och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas stödtjänster  

På den här kliniken går vi igenom vad som ska beaktas i aktuella lagändringsprojekt, testning av datasystem och drifttagning av stödtjänster i anslutning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster.

De ämneshelheter som presenteras på kliniken är:

 • Suomi.fi-serviceadministration 
 • E-tjänsten
 • Digital identitet
 • Föräldraskapslagen

Anmäl dig till kliniken >>

 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle