Hoppa till innehåll

En utredning om effekterna av samhällets digitala infrastruktur har publicerats – nyttan för kunden är den viktigaste mätaren för digitaliseringen

Utgivningsdatum 15.12.2020 8.59 | Publicerad på svenska 16.12.2020 kl. 15.34
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har idag publicerat en utredning om effekterna av samhällets digitala infrastruktur. Inom den offentliga sektorn är digitaliseringen en väsentlig del av kundernas service, utvecklingen av verksamheten och överlevnaden i en värld av stramare budgetar. Fördelarna med digitaliseringen måste också mätas kontinuerligt för att utvecklingen ska gå i rätt riktning.

En del av de internationella digitaliseringsmätarna når inte upp till Finlands nivå

Digitaliseringens mätning är först i en inledande fas. Den nuvarande uppföljningen fokuserar i hög grad på att mäta antalet transaktioner och tjänster samt kostnaderna. Effekterna av digitaliseringen, och i synnerhet effektiviteten, mäts i mycket liten utsträckning. Brister och betydelse i området har dock identifierats i flera organisationer med en mognare digitaliseringsnivå i Finland och internationellt.

– För att mäta digitaliseringens effektivitet är det bra att vid sidan av punktformiga numeriska mätare ta med element som bedömer organisationernas digitala mognadsnivå. Samverkan mellan dessa kan ge en noggrannare lägesbild av digitaliseringsgraden i olika organisationer och i hela samhället, konstaterar Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Enligt internationella index är Finland och de övriga nordiska länderna bland de bästa i världen när det gäller att främja digitaliseringen. Dessa digitaliseringsindex mäter hur väl digitaliseringen framskrider eller hur utvecklad den är i stater eller städer. Å andra sidan sätter indexens målnivå i huvudsak inte ribban tillräckligt högt för en aktör som Finland. Målnivån är ofta ett medelvärde för hela världen, varvid de kriterier som är elektroniska blanketter eller snabba internetförbindelser är etapper som Finland redan har passerat i digitaliseringens tidigare utvecklingsskeden. Å andra sidan varierar också framstegen i digitaliseringen av den offentliga sektorn i Finland mycket mellan olika organisationer.

Digitaliseringens möjligheter och fördelar borde granskas i Finland och andra föregångarländer utifrån kundbehov och kundfördelar som inte följer organisationsgränserna. Samarbete behövs både för utveckling och mätning.

Nyttan med digitaliseringen förverkligas endast i ett omfattande samarbete – siloartad finansiering ett hinder

Utvecklingen och enhetlig användning av de gemensamma tjänsterna försenas av att utvecklingen och finansieringen av den offentliga förvaltningen, och särskilt tjänsterna, är siloartade. Fördelarna med digital infrastruktur realiseras ofta för andra parter än organisationer som investerar i utveckling av tjänster. I det strama ekonomiska läget inom den offentliga förvaltningen fördröjs digitaliseringen också av att finansieringen fokuserar på ämbetsverken.

Finlands digitala infrastruktur är en nödvändig grund för att främja digitaliseringen i den offentliga sektorn.

– Infrastrukturen i sig medför inga konsekvenser och effekter, utan ger möjligheter. Fördelarna med digitaliseringen uppstår ur helheten när organisationer inom den offentliga sektorn använder infrastrukturen på ett heltäckande sätt och med hjälp av den genomför kundorienterade tjänster till exempel med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna, säger Viskari.

Utredningen genomfördes av KPMG på beställning av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bekanta dig med utredningen (på finska)

Mer information:

Generaldirektör Janne Viskari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, fö[email protected]