Hoppa till innehåll

Aino och Leo var de populäraste förnamnen år 2020

Utgivningsdatum 7.4.2021 11.02

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Aino och Leo, som toppade namnligan. 276 flickebarn fick som första förnamn Aino, medan 356 pojkar fick heta Leo.

Aino följdes ifjol av namnen Olivia, Sofia, Pihla och Aada som första förnamn bland flickorna. Bland pojknamnen följdes Leo av Eino, Oliver, Elias och Onni.

Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Aurora, Emilia och Olivia. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Olavi, Johannes, Mikael och Oliver.

Den svenskspråkiga befolkningen valde Ellen och Emil

På svenskt håll var det populäraste första flicknamnet Ellen. De populäraste första pojknamnen var Emil. 27 flickor gavs namnet Saga, medan 35 pojkar fick heta Emil.
Ellen följdes av Stella, Saga, Freja och Ebba som första förnamn bland flickebarnen, medan Emil följdes av Oliver, Liam, Edvin och Benjamin.

Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Sofia, Linnea, Elisabeth och Linnéa. De fem populäraste pojknamnen Alexander, Erik, Johannes, Mikael och Emil.

Information om fjolårets populäraste namn baserar sig på uppgifter om de 47 839 barn som hade fått namn fram till 5.4.2020. Allt som allt föddes 48 186 barn. Av dessa var 23 356 flickor och 24 483 pojkar. Antalet finskspråkiga barn var 38 685 och antalet svenskspråkiga 3 229.

Det vanligaste är att ge barnet två förnamn

Det vanligaste är att ge barnet två förnamn, vilket nästan hälften av föräldrarna (49 procent) gjorde ifjol. Nästan lika populärt är tre förnamn (42 procent). Åtta procent av barnen fick ett förnamn och färre än en procent av de barn som fått namn ifjol fick fyra förnamn.

I statistiken syns även en del barn som fått fler än fyra förnamn. Detta är möjligt till exempel i sådana fall där barnet har fåtts sitt namn utomlands i ett land där antalet förnamn inte är begränsat till fyra och barnet förs in i Finlands befolkningsdatasystem.