Tillgängligheten för intressebevakningens ärendetjänst

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i Intressebevakningens ärendetjänst följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för denna webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Tjänsternas tillgänglighet utvärderas regelbundet som en del av planerings- och utvecklingsarbetet.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna webbtjänst uppfyller till stor del de lagstadgade tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå (WCAG-kriterierna 2.1). Webbtjänsten innehåller några brister i tillgängligheten som beskrivs närmare nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan, meddela oss om dem så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss per e-post på adressen saavutettavuus(at)dvv.fi.

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södrä Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi telefonnummer växel 0295 016 000

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

Webbtjänsten är ännu inte tillgänglig till alla delar.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

  • Fokuseringen av tangentbordet går inte till följande vy i intressebevakarens tillståndsansökan. (WCAG-kriteriet 2.4.3)          

  • Man får ingen respons på skärmläsaren om att vyn för tillståndsansökan har ändrats. (WCAG-kriteriet 4.1.3)

  • I avgränsningsknapparna i tillståndsansökans första skede samt i ansökans skeden saknas ett läge som kan läsasprogrammässigt.(WCAG kriteriet 1.3.1)

  • I avgränsningsknapparna i tillståndsansökans första skede samt i ansökans skeden saknas ett läge som kan läsas programmässigt. (WCAG-kriteriet 1.3.1)

  • Navigationsdelen i tillståndsansökan har inte markerats programmässigt, vilket försvårar övergången till den med en skärmläsare. (WCAG-kriteriet 1.3.1)

  • Vissa knappars kontext kan vara svår att avgöra med hjälpmedel. (WCAG-kriteriet 1.3.1)

  • I tjänsten finns vissa mellanrubriker som inte har markerats programmässigt. (WCAG-kriteriet 1.3.1)

Man strävar efter att korrigera de listade bristerna under 2024.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Webbsidans tillgänglighet har regelbundet utvärderats av en tillgänglighetsexpert vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som en del av planerings- och utvecklingsprocessen.

Tjänsten har bedömts med hjälp av en checklista som grundar sig på WCAG 2.1-anvisningarna. Dessutom har tjänsten testats med enbart tangenter, de vanligaste skärmläsarna (NVDA och Chrome, JAWS och Chrome, VoiceOver och Safari/macOS samt VoiceOver och Safari/iOS) och Windows-kontrastteman.

Webbtjänsten har publicerats den 11 december 2023 Detta utlåtande har utarbetats den 21 november 2023. Beskrivningen har senast uppdaterats den 21 november 2023.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Webbplatsen Tillgänglighetskrav