Edunvalvonnan asiointipalvelun saavutettavuus

 

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Edunvalvonnan asiointipalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Näppäimistökohdistus ei siirry edunvalvojan lupahakemuksessa seuraavaan näkymään. (WCAG-kriteeri 2.4.3)

  • Lupahakemuksen näkymän vaihtumisesta ei saa palautetta ruudunlukijalla. (WCAG-kriteeri 4.1.3)

  • Lupahakemuksen ensimmäisen vaiheen rajauspainikkeista sekä hakemuksen vaiheista puuttuu ohjelmallisesti luettava tila. (WCAG-kriteeri 1.3.1)

  • Lupahakemuksen ensimmäisen vaiheen rajauspainikkeista sekä hakemuksen vaiheista puuttuu ohjelmallisesti luettava tila. (WCAG-kriteeri 1.3.1)

  • Lupahakemuksen navigaatio-osiota ei ole merkitty ohjelmallisesti, mikä hankaloittaa siihen siirtymistä ruudunlukijalla. (WCAG-kriteeri 1.3.1)

  • Joidenkin painikkeiden kontekstia voi olla vaikea päätellä apuvälineillä. (WCAG-kriteeri 1.3.1)

  • Palvelussa on joitakin väliotsikoita, joita ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG-kriteeri 1.3.1)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2024 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Verkkosivuston saavutettavuutta on arvioinut Digi- ja väestötietoviraston saavutettavuusasiantuntija säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitysprosessia.

Palvelu on arvioitu WCAG 2.1-ohjeistoon perustuvan tarkistuslistan avulla. Lisäksi palvelun käyttöä on testattu pelkällä näppäistöllä, yleisimmillä ruudunlukijoilla (NVDA ja Chrome, JAWS ja Chrome, VoiceOver ja Safari/macOS sekä VoiceOver ja Safari/iOS), ja Windowsin kontrastiteemoilla.

Verkkopalvelu on julkaistu 11.12.2023
Tämä seloste on laadittu 21.11.2023.
Selostetta on päivitetty viimeksi 21.11.2023.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto