Webbtjänsten Namntjänsts tillgänglighet

I denna tillgänglighetsbeskrivning redogörs det för hur man i webbtjänsten Namntjänst följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för denna webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Tjänsternas tillgänglighet utvärderas regelbundet som en del av planerings- och utvecklingsarbetet.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna webbtjänst uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG-kriterierna 2.1). Webbtjänsten innehåller brister i tillgängligheten som beskrivs närmare nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss per e-post på adressen saavutettavuus (at)dvv.fi.

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning över tillgängligheten
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

Webbtjänsten är inte tillgänglig till alla delar.  

Man strävar efter att korrigera de brister som räknas upp nedan under 2022. 

 • Det finns brister i rubrikerna som strukturerar innehållstexten och i rubrikhierarkin. (WCAG 2.4.6) 
 • Tjänstens länkstil kan inte urskiljas på ett tydligt sätt (WCAG 2.4.6) 
 • Länktexterna är inte beskrivande till alla delar (WCAG 2.4.4) 
 • Det finns brister i rubrikerna på sidorna i tjänsten (WCAG 2.4.2) 
 • En del av diagrammen i tjänsten har skapats som bilder och för det innehållet har inga beskrivande textmotsvarigheter fastställts. (WCAG 1.1.1) 
 • Det finns brister i angivningen av språk i tjänsten (WCAG 3.1.1, 3.1.2) 
 • I en del av tjänsten har man använt färger som inte har tillräcklig kontrast (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Det finns brister i tjänsten när det gäller hur man presenterar innehållet i en viss ordning och i tab-ordningen (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Det finns brister i tydligheten i formulären som kan orsaka problem för vissa användare (WCAG 2.1.4, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)

Oproportionell börda

Följande innehåll är inte tillgängligt eftersom oproportionell börda enligt paragraf 8 i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster tillämpas tillfälligt.

Tjänsten infördes 2001 och i arbetet med att utveckla den har man inte tagit hänsyn till tillgängligheten.

 • Det finns brister i tjänstens semantiska struktur. Till exempel har rubriker knappt använts alls. Dessutom är användningen av tabeller inkonsekvent: tabeller har inte använts trots att innehållet är i tabellform, och på andra håll har tabellerna använts även om innehållet inte är i tabellform. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Tjänsten anpassar sig inte till förstoring, t.ex. när webbläsaren förstorar 200 % blir en stor del av innehållet osynligt och ramen måste rullas i sidled.  (WCAG 1.3.4, 1.4.4, 1.4.10, 1.4.12)
 • Det förekommer i många situationer problem med att använda tjänsten med skärmläsare (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)

Hur har vi testat tillgängligheten?

Observationerna i detta tillgänglighetsutlåtande bygger på en bedömning som gjorts av en tredje part om huruvida webbtjänsten uppfyller de krav som fastställs i lagen. 

Webbtjänsten har publicerats 2001

Denna redogörelse har utarbetats 4.9.2020.

Beskrivningen har senast uppdaterats den 24.3.2022.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Webbplatsen Tillgänglighetskrav