Webbtjänsten Namntjänsts tillgänglighet

I denna tillgänglighetsbeskrivning redogörs det för hur man i webbtjänsten Namntjänst följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för denna webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Tjänsternas tillgänglighet utvärderas regelbundet som en del av planerings- och utvecklingsarbetet.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna webbtjänst uppfyller de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG-kriterierna 2.1).

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss per e-post på adressen saavutettavuus(at)dvv.fi.

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning över tillgängligheten
www.tillganglighetskrav.fiLänk till en annan webbplats
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

Webbplatsen har inga kritiska tillgänglighetsbrister.

 

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet

Detta tillgänglighetsutlåtande bygger på en bedömning som gjorts av en tredje part om huruvida webbtjänsten uppfyller de krav som fastställs i lagen. 

Denna redogörelse har utarbetats 20.12.2023.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)Länk till en annan webbplats

Webbplatsen TillgänglighetskravLänk till en annan webbplats