Nimipalvelu-verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Nimipalvelu-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole kaikilta osin saavutettava.  

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana. 

 • Sisältötekstiä jäsentävissä otsikoissa ja otsikkohierarkiassa on puutteita. (WCAG 2.4.6) 
 • Palvelun linkkien tyyli ei erotu selkeästi (WCAG 2.4.6) 
 • Linkkitekstit eivät ole kaikilta osin kuvaavia (WCAG 2.4.4) 
 • Palvelun sivujen otsikoinnissa puutteita (WCAG 2.4.2) 
 • Osa palvelun kaavioista on toteutettu kuvina, eikä tällaiselle sisällölle ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1) 
 • Kielen merkinnässä on palvelussa puutteita (WCAG 3.1.1, 3.1.2) 
 • Osassa palvelua on käytetty värejä, joilla ei ole riittävää kontrastia (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Sisällön lukemisjärjestyksessä ja näppäinkohdistimen askellusjärjestyksessä on palvelussa puutteita (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Palvelun lomakkeiden selkeydessä on puutteita, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia joillekin käyttäjille (WCAG 2.1.4, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)

Kohtuuton rasite

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, koska siihen sovelletaan tilapäisesti lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 8 pykälässä tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Palvelu on otettu käyttöön vuonna 2001 ja sen kehitystyössä ei ole otettu huomioon saavutettavuutta.

 • Palvelun semanttisessa rakenteessa on puutteita. Esimerkiksi otsikoita ei ole käytetty juuri lainkaan. Lisäksi taulukoiden käytössä on epäjohdonmukaisuutta: taulukoita ei ole käytetty, vaikka sisältö on taulukkomuotoista, ja toisaalla taulukkoja on käytetty, vaikka sisältö ei olisi taulukkomuotoista. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Palvelu ei mukaudu eri suurennoksille, esim. Kun selaimen suurennostoiminnolla suurentaa 200%, suuri osa sisällöstä jää näkymättömiin ja kehystä joutuu vierittämään myös sivusuunnassa.  (WCAG 1.3.4, 1.4.4, 1.4.10, 1.4.12)
 • Palvelun käyttäminen ruudunlukijalla esiintyy monissa tilanteissa ongelmia (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Verkkopalvelu on julkaistu 2001

Tämä seloste on laadittu 4.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 24.3.2022.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto