Hoppa till innehåll

Alla borde kunna dessa digitala färdigheter

Utgivningsdatum 8.5.2023 6.55
Pressmeddelande

Varje finländare borde åtminstone kunna använda e-post, sköta sina egna ärenden i digitala tjänster samt använda lösenord och identifiera sig i tjänsterna. Detta framgår av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas rekommendationer för digital kompetens. Rekommendationerna har publicerats som en del av programmet för Veckan för digital kompetens som inleds idag. Temat för veckan är digitalt mod. Digitalt mod behövs för att man i Finland ska kunna övergå till att i första hand erbjuda digitala tjänster.

Banner: Veckan för digital kompetens 8.-12.5.2023

Rekommendationerna för digital kompetens sammanställer de färdigheter som varje finländare som lever i den digitala tidsåldern ska behärska. Rekommendationerna grundar sig på en utredning som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utförde under hösten och vintern 2022–2023 om vilka digitala färdigheter som är nödvändiga för människor i alla åldrar. De viktigaste färdigheterna är att använda e-post, sköta sina egna ärenden i digitala tjänster samt hantera lösenord och identifiera sig i tjänsterna.

Dessutom upplevde alla åldersgrupper att det är väsentligt att förstå sin egen kompetensnivå och lita på sin förmåga att utveckla sin egen digitala kompetens. Äldre respondenter betonade förståelsen för att man aldrig blir färdig med sin digitala kompetens. De yngre identifierade å sin sida att det finns många väsentliga färdigheter och att de bestäms enligt livssituationen. De unga betonade särskilt betydelsen av färdigheter för välbefinnande och medieläsfärdighet.

Citatet i rekommendationsmaterialet från workshoppen beskriver känslorna om den digitala framtiden hos medborgare i olika åldrar: ”Man kan inte förutsätta att medborgarna kan uträtta ärenden självständigt i tjänsterna innan man kan förutsätta att tjänsteproducenterna producerar användarvänliga och tillgängliga tjänster”.

Digitalisering först, men inte endast

Rekommendationerna för digital kompetens behandlas under den riksomfattande Veckan för digital kompetens som ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 8–12 maj 2023. Temaveckan ordnas nu för fjärde gången. Huvudtemat för veckan är digitalt mod som uppstår genom samarbete mellan organisationer och människor. 

– Vårt ämbetsverk har föreslagit att digital ärendehantering ska bli lagstadgat under den kommande regeringsperioden och det primära sättet att uträtta ärenden för dem som har möjlighet att använda digitala tjänster. För detta behövs digitalt mod. Nivån på de tjänster som erbjuds och den digitala kompetensen måste höjas. Vi kan inte förutsätta att människor använder tjänster som inte fungerar, säger ledande sakkunnig Minna Piirainen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Termen digitalt mod lyftes fram i rapporten Digital kompetens som publicerades hösten 2022. För organisationerna innebär det att man modigt vågar utveckla tjänsterna och ställer människornas vardagsbehov främst, så att tjänster av dålig kvalitet förnyas eller helt förkastas. Likaså innebär det att uppmuntra och erbjuda möjligheter att lära sig nytt. Det digitala modet hjälper oss att klara av den kontinuerliga tekniska förändringen även när det känns lite skrämmande. Digitalt modiga människor vågar försöka och pröva, men medger också att de ibland upplever osäkerhet.

Ett digitalt modigt samhälle stöder utvecklingen av digital kompetens och skapar en miljö som uppmuntrar till kontinuerlig och fördomsfri utveckling av de egna färdigheterna. Ett digitalt modigt samhälle förstår också att det behövs tillräckligt med stöd, inte bara för dem för vilka digitaliseringen inte är möjlig, utan för oss alla som tidvis blir utmanade av den.

Kom med på Veckan för digital kompetens 8-12 maj 2023

Veckan för digital kompetens erbjuder intressant och aktuellt innehåll samt diskussionsmöjligheter kring ämnet under hela veckan. Liveprogrammet på nätet är öppet för alla måndag och onsdag kl. 9–11.00 och därefter är det möjligt att delta i temadiskussioner på Teams kl. 13–14.00. På fredag startar programmet kl. 9.30 och man kan också delta på plats i Tankehörnan i Helsingfors.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för programmet och det genomförs i samarbete med Sitra, Utbildningsstyrelsen, Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt Södra Finlands klubbhus Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

Läs mer om programmet som uppdateras hela veckan


Representanter för medierna är välkomna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att intervjua veckans gäster efter sändningarna (adress: Fågelviksgränden 2 A, 00530 Helsingfors). 

Vi erbjuder också medierna möjlighet att streama veckans anföranden i sina egna kanaler.

Om du är intresserad, kontakta [email protected]  

Mer information

Minna Piirainen, ledande sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,
tfn 0295 535 280, [email protected]

Veckan för digital kompetens 8.–12.5.2023

 • Veckan för digital kompetens är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas årliga temavecka för digital kompetens. Veckan ordnas nu för fjärde gången.
 • Veckans teman per dag är:

  • måndag 8.5.: Digitalt mod är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle

  • onsdag 10.5.: Mod ger framgång i arbetslivet i den digitala tiden  

  • fredag 12.5: Digitalisering först, men inte endast
    

 • Veckan för digital kompetens är ett avgiftsfritt evenemang som är öppet för alla

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den riksomfattande samordningen av digitalt stöd, verkar som en riksomfattande utvecklare av digitalt stöd och som stödorganisation för producenter av digitalt stöd.

 • Det digitala stödet hör till de åtgärder som främjar likabehandling i Sanna Marins regeringsprogram, med vilka man strävar efter att stärka individernas och samfundens delaktighet i samhället.