Hoppa till innehåll

Testmaterialtjänsten erbjuder testdata motsvarande en medelstor stad för utvecklare av digitala tjänster

14.1.2021 12.56 | Publicerad på svenska 14.1.2021 kl. 13.12
Pressmeddelande

Testmaterialtjänsten som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder interoperabla och säkra testmaterial som stöd för utvecklingen av digitala tjänster. Testmaterialet innehåller testpersoner, byggnader, fastigheter och företag. För närvarande motsvarar materialet den mångsidiga befolkningen, företagsverksamheten och lokalerna i en medelstor finländsk stad. I fortsättningen produceras mer material enligt behov.

Interoperabla och datasäkra testmaterial tillgängliga från ett och samma ställe

Målet med testmaterialtjänsten är att på bred front betjäna aktörer som utvecklar digitala e-tjänster. Testdata kan användas av såväl den offentliga förvaltningen som den privata sektorn.

Då man snabbt kan ta i bruk interoperabelt och datasäkert testmaterial från ett och samma ställe underlättas arbetet för utvecklare av digitala tjänster. Testmaterialtjänsten gör det möjligt att testa ärendehanteringsprocesserna från början till slut genom att utnyttja basregistrens testdata.

Tjänstens grundtanke är att testmaterialet skapas i materialproducentens egen kundtestmiljö. När materialet har producerats i rätt testmiljö kan den som behöver testdata beviljas rätt att använda den verkliga testmiljön via gränssnittet.

Man ansöker om rätt att använda materialet via materialkatalogen. Materialkatalogen finns på adressen testiaineisto.fi. För inloggning får man användarnamnen från den organisation vars testmaterial man vill använda.

Många aktörer drar nytta av det gemensamma testmaterialet

Med hjälp av testmaterialtjänsten strävar man efter att lösa, underlätta och påskynda utvecklingsarbetet. Det interoperabla testmaterialet skapas inte av sig självt och kräver arbete från olika håll. Men ett färdigt interoperabelt testmaterial underlättar både för dem som producerar och dem som använder testmaterialet.

”Målsättningen, det vill säga ett omfattande mångsidigt testmaterial, uppnås inte på ett ögonblick, utan materialet utvecklas stegvis. För detta behövs ett nära samarbete mellan ämbetsverken samt utveckling av processerna ", berättar produktägaren Outi Lindqvist vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Testmaterialtjänsten har redan utnyttjats i stor utsträckning vid olika testningar. Som exempel berättar Lindqvist om utvecklingen av tjänsten Omaolo: "När coronasituationen förra sommaren ledde till ett snabbt utvecklingsbehov för Omaolo fanns det inte tid för långsamma processer för att samla in testmaterial. Via testmaterialtjänsten fick Omaolo inom några minuter tillgång till de testdata som behövdes och utvecklingsarbetet kunde genomföras snabbt.”

Lindqvist hoppas att organisationerna via testmaterialtjänsten med låg tröskel delar med sig av de testmaterial de producerat så att även andra kan utnyttja dem. Samtidigt är det viktigt att förstå värdet och nyttan av det gemensamma, högklassiga testmaterialet för alla instanser, såväl för aktörerna som utvecklar tjänsterna som för aktörerna som producerar testmaterialet.

Samarbete i nätverksform för att främja testmaterialet

Testmaterialtjänsten minskar organisationernas behov av att skapa och underhålla egna testmaterial. Tjänsten gör det lättare att dela testdata även inom organisationen. När det färdiga testmaterialet publiceras i materialkatalogen behöver material som tjänar samma behov inte produceras på nytt.

Samtidigt förändrar tjänsten arbetsbeskrivningen för producenterna av testmaterial så att den blir mer nätverksbaserad. Med hjälp av nätverksverksamheten säkerställs att det finns ett interoperabelt testmaterial som produceras av olika aktörer och att materialet utvecklas kontinuerligt.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Patent- och registerstyrelsen, Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen har deltagit i utvecklingen av tjänsten.

Länkar

Läs mer om Testmaterialtjänsten (på finska)
Materialkatalogen finns på adressen testiaineisto.fi 

Tilläggsuppgifter

Outi Lindqvist, produktägare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn. 0295 535 152

För inloggning får man användarnamnen från den organisation vars testmaterial man vill använda: