Hyppää sisältöön

Testiaineistopalvelu tarjoaa keskisuuren kaupungin verran testidataa digipalvelujen kehittäjille

Julkaisuajankohta 14.1.2021 12.56
Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä Testiaineistopalvelu tarjoaa yhteentoimivaa ja turvallista testiaineistoa digitaalisten palvelujen kehittämisen tueksi. Testiaineisto sisältää testihenkilöitä, rakennuksia, kiinteistöjä ja yrityksiä. Tällä hetkellä aineisto vastaa keskisuuren suomalaiskaupungin monimuotoista väestöä, yritystoimintaa ja tiloja. Jatkossa aineistoja tuotetaan lisää tarpeen mukaan.

Yhteentoimivat ja tietoturvalliset testiaineistot saatavilla yhdestä paikasta

Testiaineistopalvelun tavoitteena on palvella laajasti tahoja, jotka kehittävät digitaalisia asiointipalveluja. Testidataa voivat käyttää niin julkishallinto kuin yksityinenkin sektori.

Yhteentoimivan ja tietoturvallisen testiaineiston saaminen käyttöön nopeasti yhdestä paikasta helpottaa digipalvelujen kehittäjien työtä. Testiaineistopalvelu mahdollistaa asiointiprosessien testaamisen alusta loppuun asti hyödyntäen perusrekistereiden testidataa.

Palvelun ydinajatus on, että testiaineisto luodaan aineiston tuottajan omaan asiakastestiympäristöön. Kun aineisto on tuotettu oikeaan testiympäristöön, voidaan testidataa tarvitsevalle taholle myöntää oikeus käyttää todellista testiympäristöä rajapinnan kautta.

Testiaineistoja haetaan käyttöön aineistokatalogin kautta. Aineistokatalogi löytyy osoitteesta testiaineisto.fi. Sisäänkirjautumista varten tunnukset saa siltä organisaatiolta, jonka testiaineistoa haluaa käyttää.

Yhteisestä testiaineistosta hyötyvät monet tahot

Testiaineistopalvelun avulla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan digipalvelujen kehitystyötä. Valmis, yhteentoimiva testiaineisto auttaa sekä testiaineistoa tuottavien että käyttävien tahojen työtä.

Yhteentoimivan testiaineiston muodostaminen vaatii kuitenkin työtä eri tahoilta. ”Tavoitetilaa eli laajaa monimuotoista testiaineistoa ei saavuteta hetkessä, vaan aineisto kehittyy asteittain. Tähän tarvitaan virastojen välistä tiivistä yhteistyötä ja prosessien kehittämistä”, kertoo tuoteomistaja Outi Lindqvist Digi- ja väestötietovirastosta.

Testiaineistopalvelua on jo hyödynnetty laajasti erilaisissa testauksissa. Lindqvist kertoo esimerkin Omaolo-palvelun kehittämisestä: ”Kun koronatilanne aiheutti Omaololle nopeaa kehitystarvetta viime kesänä, ei ollut aikaa hitaille prosesseille testiaineiston keräämisessä. Testiaineistopalvelun kautta Omaolo sai tarvitsemansa testidatan käyttöön minuuteissa, ja kehitystyö voitiin pitää ripeänä.”

Lindqvist toivoo, että Testiaineistopalvelun kautta organisaatiot jakaisivat tuottamiaan testiaineistoja matalalla kynnyksellä muidenkin hyödynnettäviksi. Samalla olisi tärkeää oivaltaa yhteisen, laadukkaan testiaineiston arvo ja hyöty kaikille tahoille – sekä palvelujen kehittäjille että testiaineistojen tuottajille.

Testiaineistojen eteen tehdään yhteistyötä verkostomaisesti

Testiaineistopalvelu vähentää organisaatioiden tarvetta luoda ja ylläpitää omia testiaineistoja. Palvelu helpottaa testidatan jakamista myös organisaation sisällä. Kun valmis testiaineisto julkaistaan aineistokatalogissa, samaa tarvetta palvelevaa aineistoa ei tarvitse tuottaa enää uudelleen.

Samalla palvelu muuttaa testiaineistojen tuottajien työnkuvaa verkostomaisemmaksi. Verkostotoiminnan avulla varmistetaan eri toimijoiden tuottaman yhteentoimivan testiaineiston olemassaolo ja sen jatkuva kehittäminen.

Palvelua kehitetään virastojen yhteistyönä, ja kehittämiseen ovat osallistuneet Digi- ja väestötietovirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Maanmittauslaitos ja Verohallinto. 

Linkit

Lue lisää Testiaineistopalvelusta
Kirjaudu aineistokatalogiin osoitteessa testiaineisto.fi

Lisätiedot 

Outi Lindqvist, tuoteomistaja, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 152

Jos tarvitset tunnukset Testiaineistopalveluun, voit olla yhteydessä