Hoppa till innehåll

Katso upphör i slutet av år 2020 – Minneslista för användarnas e-tjänster

Utgivningsdatum 30.12.2020 11.31 | Publicerad på svenska 30.12.2020 kl. 11.43
Pressmeddelande

Katso-identifieringen upphör 31.12.2020, då alla Katso-koder och Katso-fullmakter tas ur bruk. Även KaSu-funktionen som använts i tjänsten Suomi.fi-fullmakter upphör när Katso läggs ner vid årsskiftet.

Katso nyårsschema:

 • torsdag 31.12.2020 stängs Suomi.fi KaSu av på eftermiddagen
 • måndag 4.1. Katso autentisering slutar.
 • torsdag 7.1. Katso tas bort från Suomi.fi-tunnistus

Minneslista för att avsluta Katso i e-tjänsten

 • När e-tjänsten ska avsluta Katso-autentiseringen och användningen av rollerna och fullmakterna i Katso:
 • Kontrollera att användarna kan logga in i e-tjänsten med ersättande tjänster (bl.a. Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter)
 • Informera e-tjänstens kunder och användare:
  • Ändringar i e-tjänsten och tidtabell
  • När användningen av Katso upphör i e-tjänsten
  • Vad kunden eller användaren ska göra och när för att i fortsättningen kunna hantera ärenden på andra sätt än med Katso-koder (t.ex. Suomi.fi-identifikation, fullmakter, fullmaktsärenden).
 • Ta bort Katso-autentiseringen i e-tjänsten.
 • Ta bort roll- och fullmaktsförfrågan för Katso (gränssnittet KARVA) i e-tjänsten.
 • I Katso-tjänsten kopplas e-tjänsten och Katso-rollerna från tjänsten vid den överenskomna tidpunkten.

Efter dessa ändringar kan användarna inte längre identifiera sig eller hantera ärenden i e-tjänsten med Katso-roller eller fullmakter. Efter detta fungerar inte heller KaSu-rollgranskningen av Suomi.fi-fullmakter längre.


Ändringen för användare av Katso-tjänsten i ett nötskal

 • Efter 31.12.2020 kan man inte logga in i e-tjänster med Katso-koder. I fortsättningen behöver du inte längre separata koder, utan du loggar in i tjänsterna med personliga identifieringsverktyg som nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som utfärdats av polisen eller aktivkort som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Fullmakter som getts i Katso kan inte längre användas efter 31.12.2020. De fullmakter som nu finns i Katso-tjänsten överförs inte automatiskt till den nya tjänsten, utan de ska skapas i Suomi.fi-fullmakter på adressen https://suomi.fi/fullmakter. Mer information om Suomi.fi-fullmakter som ersätter Katso-rollerna finns i respektive e-tjänsts anvisningar samt på de myndighetsspecifika länkarna på ingångssidan till Katso-tjänsten: https://yritys.tunnistus.fi/
 • Företag kan på eget initiativ ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. Likaså kan föreningar vars medlemmar har rätt att ensam representera föreningen (namnteckningsrätt) använda Suomi.fi-fullmakter på egen hand.
 • Kommuner, näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, offentliga organisationer och utländska företag och andra sammanslutningar vars representationsrättigheter inte finns i företags- eller föreningsregistren kan skapa fullmaktsrättigheter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Efter detta kan personer som fått fullmaktsrätt skapa ärendefullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter.
 • Utlänningar som använt Katso-identifikationen och som inte har en finsk personbeteckning och därmed inte kan identifiera sig med finländska identifieringsverktyg ska ersätta Katso-identifikationen med tjänsten Finnish Authenticator: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation/finnish-authenticator-identifieringstjansten

Mer information till användarna:

Rådgivning om e-tjänster: [email protected]

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle