Hoppa till innehåll

Flyttspärr kan nu också göras elektroniskt

Utgivningsdatum 27.10.2020 17.27 | Publicerad på svenska 29.10.2020 kl. 10.45
Pressmeddelande

I fortsättningen kan flyttspärr också göras elektroniskt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Spärren kan göras via Suomi.fi-meddelanden.

"Tidigare har det krävts ett besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe för att göra en flyttspärr. Nu är det också möjligt att göra det elektroniskt. En befintlig flyttspärr kan också tas bort via Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat och ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden ", berättar Jari Taipale, direktör för registertjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklade den här veckan med brådskande tidtabell en elektronisk kanal för att göra flyttspärr.

"Med den nya elektroniska kanalen underlättar vi för vår del situationen för offren för dataintrång och erbjuder dem smidigare sätt att sköta sina ärenden och trygga sina uppgifter. Det lönar sig dock att komma ihåg att flyttspärren också ska göras separat till Posti ", berättar Taipale.

Vad är flyttspärr?

Flyttspärren är avsedd för personer med vars uppgifter det gjorts en felaktig flyttanmälan eller som är rädda för att man med deras uppgifter gör en felaktig flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I dessa fall har personen vanligtvis förlorat sina personhandlingar eller de har stulits, och ofta har det redan gjorts en polisanmälan om saken.

Efter flyttspärren kan man inte göra flyttanmälan med personens uppgifter i e-tjänsten (flyttanmalan.fi) eller med en blankett som fås från Posti och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Spärren hindrar också personen själv från att göra flyttanmälan via dessa kanaler.

"Om personen har en flyttspärr kan han eller hon göra flyttanmälan endast genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Om man däremot vill göra en flyttanmälan elektroniskt eller med en blankett måste man först återkalla den gällande flyttspärren. Även detta kan göras via Suomi.fi-meddelanden eller genom att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe ", berättar Taipale.

Mer information om att göra en flyttspärr:

https://dvv.fi/sv/flyttsparr

Kundtjänsten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger också råd i ärendet: https://dvv.fi/sv/privatpersonernas-kundbetjaning

Kontaktuppgifter för media:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Anne Sänkiaho, gruppchef, inhemska flyttningar, tfn 0295 536 207
Jari Taipale, direktör, registertjänster, tfn 0295 537 400
fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Vad är Suomi.fi-meddelanden?

Suomi.fi-meddelanden är ett snabbt och säkert sätt att ta emot myndighetsmeddelanden i elektronisk form i stället för som papperspost. När du börjar använda tjänsten får du myndighetsmeddelanden (t.ex. beslut och meddelanden) elektroniskt i rutan Meddelanden i Suomi.fi-webbtjänsten. Därefter kommer meddelandena inte längre som papperspost till dig. Till exempel Skatteförvaltningen, HUS och Polisen använder Suomi.fi-meddelanden.  Användningen av Suomi.fi-meddelanden förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat. Man kan också läsa Suomi.fi-meddelanden i Suomi.fi-mobilappen.

Mer information om Suomi.fi-meddelanden:
https://www.suomi.fi/meddelanden
Anvisning för ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden