Hoppa till innehåll

Är du intresserad av människocentrerad utveckling? Ny studiehelhet i eOppiva 

Utgivningsdatum 13.4.2023 10.46 | Publicerad på svenska 13.4.2023 kl. 12.34
Pressmeddelande

Den människocentrerade utvecklingen säkerställer att lösningar produceras för verkliga behov. I den nya studiehelheten i eOppiva sätter man sig in i människocentrerad utveckling och samarbete. Studiehelheten är öppen för alla.

I utbildningen blir man bekant med begreppen människocentrerad utveckling, såsom designtänkande, ekosystem och systemiskt tillvägagångssätt. Utbildningens teman är:

  • Hur skiljer sig den människocentrerade utvecklingen från den övriga utvecklingen? 
  • Hur säkerställer man genom människocentrerad utveckling att de lösningar som produceras motsvarar behoven?
  • Vilka verktyg erbjuder den människocentrerade utvecklingen?  
  • Hur lyckas man med att engagera centrala medlemmar och intressentgrupper i utvecklingsarbetet?
  • Hur samlas information in och delas både inom organisationen och i större utsträckning i nätverken?

Praktiska lärdomar från kommunernas och den offentliga förvaltningens projekt  

I utbildningen lär man sig ramarna och verktygen för människocentrerad utveckling. Exemplen på projekt som genomförts i kommunerna och den offentliga förvaltningen med människocentrerad utveckling erbjuder värdefulla praktiska lärdomar för studiehelheten. I studiehelheten får man höra om Livsmedelsverkets, Borgås och Kotkas projekt.

Annette Hotari, Laura Järveläinen och Terhi Korhonen från experttjänsterna för utveckling av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har planerat utbildningens innehåll och fungerat som experter.

"Redan nu har vi goda exempel på hur olika organisationer har lyckats. I utbildningen får man höra vilka fördelar och lärdomar olika instanser har fått av att utveckla tjänsterna på ett människocentrerat och nätverksbaserat sätt. Alla som deltar i utbildningen får ta del av lärdomar och tips om ett nytt sätt att utveckla”, betonar specialsakkunnig Terhi Korhonen.

En del av Digitaliseringsprogrammets expertstöd

Studiehelheten i eOppiva har producerats av HAUS Utvecklingscentral. Studiehelheten Utvecklingsarbete utförs tillsammans – människocentrerad utveckling tillsammans med samarbetspartner och nätverk består av fem delar och dess totala längd är cirka 60 minuter.   
Utbildningen har genomförts som en del av finansministeriets program för främjande av digitalisering och Expertstöd-verksamheten som genomförs av MDB. 

Mer information

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle