Webbformulär

Respons

Du kan skicka respons till oss om användningen av webbplatsen dvv.fi och dess innehåll och struktur eller om de tjänster som vi producerar. Om du vill att vi svarar på din respons ska du fylla i dina kontaktuppgifter. Du kan också lämna din respons anonymt. Vänligen observera att på den här blanketten kan du endast skicka respons. Skriv inga personliga uppgifter, såsom din personbeteckning, i meddelandet.

Min respons gäller:

Finlands invånarantal 5 629 334