Hoppa till innehåll

Inom projektet Prioritera digitalt söks lösningar för att minska mängden papperspost myndigheterna skickar

Utgivningsdatum 17.6.2024 13.39
Pressmeddelande

Syftet med projektet Prioritera digitalt som inleds vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är att söka lösningar för att minska mängden papperspost myndigheterna skickar. I och med kommande lagändringar kommer medborgare med digitala färdigheter i första hand att få myndighetspost digitalt. Projektet Prioritera digitalt är en del av finansministeriets Program för att prioritera digitala myndighetstjänster.

Enligt statsminister Petteri Orpos regeringsprogram ska Finland stegvis övergå till att prioritera digitala tjänster i myndighetsärenden. Detta förutsätter att lagstiftningen ändras så att digital myndighetskommunikation blir den primära kanalen för dem som har möjlighet till det. Lagstiftningen avses träda i kraft 2026.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata möjliggör ändringen genom att utveckla Suomi.fi-meddelandena så att de motsvarar kommande lagändringar och genom att stöda organisationer och slutanvändare i användningen av tjänsten Meddelanden. Utvecklingsarbetet utförs på ett kundorienterat sätt i samarbete med medborgarna och de organisationer som använder tjänsten. För närvarande använder 1,3 miljoner finländare Suomi.fi-meddelanden. Efter lagändringarna skulle antalet användare öka till cirka 4 miljoner.

– Utöver den tekniska utvecklingen satsar vi i reformen på att medborgarna och organisationerna ska få tillräckligt med information om den kommande förändringen och dess konsekvenser. Vi beaktar också medborgarnas behov av digitalt stöd och strävar efter att förutse behoven. Vårt mål är att göra det smidigare att sköta ärenden med myndigheterna genom att öka antalet meddelanden som skickas via Suomi.fi-meddelanden. Då minskar också mängden papperspost. Ändringen lägger samtidigt grunden till en i första hand digital myndighetskommunikation, berättar överdirektör Timo Salovaara.

Välkommen på Prioritera digitalt-informationsmöte i augusti 2024!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar ett Prioritera digitalt-informationsmöte fredagen den 23 augusti 2024 kl. 9.00–10.30. Vid mötet presenteras färdplanen för projektet och målen för samarbetet med intressentgrupperna.

För vem?

Informationsmötet är avsett för personer som ansvarar för digital utveckling, kundupplevelse och kommunikation inom den statliga och kommunala sektorn och inom välfärdsområdena, förtroendevalda, medborgarorganisationer och systemleverantörer som i sina tjänster möjliggör utnyttjande av Suomi.fi-meddelanden.

Var?

Man kan delta i informationsmötet på plats i Tankehörnan (Universitetsgatan 4, Helsingfors) eller via en sändning från mötet.

Under mötet kan man också ställa frågor, vilka kan skickas i förväg i samband med anmälan.

Anmäl dig till Prioritera digitalt -informationsmötet 23.8.2024

Läs mer om reformen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas projekt Prioritera digitalt är en del av finansministeriets Program för att prioritera digitala myndighetstjänster.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, överdirektör Timo Salovaara, tfn 0295 535 303, [email protected]

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ledande sakkunnig Annette Hotari, tfn. 0295 535 028, [email protected]