Hoppa till innehåll

Börja utveckla digitala tjänster med hjälp av Suomi.fi-kvalitetsverktygens självutvärderingsverktyg!

Utgivningsdatum 7.6.2022 10.14 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 12.44
Pressmeddelande

Det är lätt att börja använda Suomi.fi-kvalitetsverktygen med dess självutvärderingsverktyg. Med självutvärderingsverktyget kan organisationerna internt utvärdera sina egna digitala tjänster. Självutvärderingen hjälper till att identifiera utvecklingsobjekt och erbjuder en checklista för att utveckla tjänsten och prioritera utvecklingsarbetet.

Vad är Suomi.fi-kvalitetsverktyg

Suomi.fi-kvalitetsverktygen är verktyg som organisationen kan använda för att bedöma och följa upp kvaliteten på och användningen av sina e-tjänster. Kvalitetsverktygen hjälper dig att förstå allt som ska beaktas i utvecklingen av digitala tjänster och för att skapa en god kundupplevelse.

Kvalitetsverktygen består av tre delar:

 • Självutvärderingsverktyg
 • Verktyg för användarrespons
 • Verktyg för mätning av användningsgrad

Börja smidigt med en självutvärdering

Självutvärderingsverktyget utgörs av nationella kriterier som organisationerna internt kan använda för att bedöma sina digitala tjänster. Det har utarbetats i samarbete mellan experter som ansvarar för produktutvecklingen av elektroniska tjänster vid organisationer inom den offentliga förvaltningen. Kriterierna omfattar alla faktorer som påverkar en god kundupplevelse och de indelas i sex delområden:

 • Anvisningar för att uträtta ett ärende
 • Uträttandet av ärendet
 • Användbarhet
 • Elektroniska stödtjänster för att uträtta ärenden
 • Datasäkerhet och dataskydd
 • Kunden görs delaktig

Självutvärderingen hjälper till att identifiera utvecklingsobjekt, erbjuder en checklista för att utveckla tjänsten och prioritera utvecklingsarbetet. Det gör det möjligt att jämföra kvalitetsnivån på den egna tjänsten med kvalitetsnivån på andra tjänster och upprepat ger det information om hur kvaliteten på e-tjänsterna utvecklas på lång sikt. Kriterierna för självutvärderingsverktyget kan användas som checklista redan i det skede då e-tjänsten först planeras och utvecklas. Utvärderingarna som gjorts med hjälp av självutvärderingsverktyget ger nationella data om e-tjänsternas kvalitet och utvecklingsbehov som stöd för beslutsfattandet och resursstyrningen.

Så här använder du Kvalitetsverktygens självutvärdering

 1. Kontrollera att organisationen använder Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) och att du har nyttjanderätt rätt till Servicedatalagret. Om nyttjanderätt saknas, kontakta Serviceadministrationens huvudanvändare för din organisation eller [email protected]
 2. Kontrollera att tjänsten som ska utvärderas har beskrivits i Suomi.fi-servicedatalagret.
 3. Reservera 1–2 timmar för självutvärdering och gemensam diskussion av utvecklingsteamet eller nyckelpersonerna som deltar i utvecklingen av tjänsten.
 4. Logga in på Serviceadministrationen.
 5. Definiera din tjänst i Kvalitetsverktygen.
 6. Svara en åt gången på påståendena (sparas som utkast). I verktyget kan du också göra anteckningar om de punkter som ska utvärderas under diskussionen.
 7. Publicera och se resultaten genast.

Närmare anvisningar för självutvärdering

Vi hjälper er gärna att komma igång, och om ni vill kan vi också hjälpa er med självutvärderingen.

Tveka inte att kontakta Kvalitetsverktygens specialsakkunnig Kristina Noor-Ilander, fö[email protected], tfn 0295 535504.

Lämna dina kontaktuppgifter på blanketten och i fortsättningen får du information om Kvalitetsverktygen och tillställningarna i anslutning till dem.

Läs mer om Kvalitetsverktygen och dess självutvärderingsverktyg.

Suomi.fi-kvalitetsverktygen är verktyg som organisationen kan använda för att bedöma och följa upp kvaliteten på och användningen av sina e-tjänster. Kvalitetsverktygen hjälper utvecklingsteamen för de elektroniska tjänsterna att identifiera den egna tjänstens styrkor och svagheter samt att utveckla tjänsten så att den blir smidigare. Kvalitetsverktygen är en jämförande lösning som alla aktörer kan använda. Verktygen erbjuder ett sätt att jämföra olika tjänster sinsemellan och de förbättrar informationsledningen. Drifttagningen är enkel. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller Kvalitetsverktygen avgiftsfritt för organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle laatutyökalut