Hoppa till innehåll

År 2023 för Suomi.fi-kvalitetsverktyg: nya egenskaper och förbättringar i användargränssnittet

Utgivningsdatum 8.2.2024 17.11 | Publicerad på svenska 8.2.2024 kl. 17.12
Pressmeddelande

Suomi.fi-kvalitetsverktygen utvecklades mycket under 2023. Egenskaperna och användargränssnittet har utvecklats och användarna har samtidigt ökat. 

En ny egenskap är hashtaggen för öppen respons och förbättringar i visningen och sökningen av självvärderingsresultaten

Användargränssnittet för användare som loggat in i Suomi.fi-kvalitetsverktygens självutvärderings- och kundresponsverktyg har förnyats. Ändringar har bland annat gjorts i hur resultaten av självvärderingarna visas. Tidigare i år togs nya funktioner i bruk i Kvalitetsverktygens publiceringsvy.

I och med förnyelsen är det också möjligt att avgränsa och söka påståenden i självvärderingar utifrån de givna svaren och lägga till observationer och kommentarer i självvärderingspåståendena även i efterhand. Detta hjälper dig att snabbare hitta smärtpunkter och utvecklingsobjekt i tjänsten. En ny egenskap i kundresponsverktyget är möjligheten att utöver statuskoden lägga till en eller flera hashtaggar i den öppna responsen, vilket underlättar klassificeringen och temaindelningen av den öppna responsen. Användarna kan fritt skapa hashtaggar efter eget behov och så många som behövs.Nya användare och utvidgat bruk

År 2023 fördubblades antalet organisationsanvändare av kvalitetsverktygen, antalet e-tjänster som använder kvalitetsverktygen tredubblades och antalet e-tjänster som använder verktyget för kundrespons femdubblades. 

Före slutet av december hade 21 organisationer tagit i bruk något av Kvalitetsverktygen i sammanlagt nästan 100 tjänster. 

Bland de nya användarna finns också välfärdsområdet och organisationer i tredje sektorn. Bland kommunerna har Åbo och Uleåborg redan från början tagit i bruk kvalitetsverktygen. Traficom och Tullen, som också deltog i utvecklandet av kvalitetsverktygen, har efter testskedet utvidgat användningen till flera av sina tjänster. Detta berättar om hur nöjda organisationerna är med kvalitetsverktygen och om en bra användarupplevelse. 

Traficom, Tullen, FPA och Polisen tog i bruk Kvalitetsverktygens kundresponsverktyg för sina tjänster med stor volym, och endast under höstens lopp har det samlats in över 100 000 kundresponser för statsförvaltningens organisationer.

 

Lägesrapporterna samlade deltagare för att diskutera aktuella teman

Kvalitetsverktygens lägesöversikter har på kort tid etablerat sin plats och samlat deltagare för att diskutera aktuella teman. Under evenemangen har vi fått höra intressanta expertförslag om olika teman såsom utveckling av kundupplevelsen och kunskapsbaserad ledning. 

Utöver lägesöversikterna har de organisationer som redan använder kvalitetsverktygen delat med sig av sina erfarenheter av att använda kvalitetsverktygen. 

Lägesöversikternas inspelningar och presentationsmaterial kan ses i efterhand i Kvalitetsverktygens offentliga arbetsyta. Utöver inspelningarna innehåller webbplatsen också annat material om Kvalitetsverktygen såsom presentationer, Presentationsvideo om Kvalitetsverktygen, kundberättelser, bruksanvisningar och -videor samt anmälningslänkar till lägesöversikter och kliniker. 

Kontakta oss och be om en presentation av kvalitetsverktygen

Nya drifttagningar är att vänta även i år. Över 40 organisationer har redan lagt till sammanlagt över 170 tjänster i kvalitetsverktygen via Suomi.fi-serviceadministrationen. Om du är intresserad av att ta i bruk Kalitetsverktygen lönar det sig att bekanta sig med materialet i det offentliga arbetsrummet. 

Kontakta oss via [email protected] och be om en presentation av kvalitetsverktygen för din organisation. 


 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle laatutyökalut